Adatkezelés

Egyedi Adatkezelési Tájékoztató

Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

 

A Centrál Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatója a főbb szabályokat tartalmazza, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az eltéréseket, illetve kiegészítéseket tartalmazza.

 

A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2018. május 25.

 

I. Kötelező tájékoztatás

Gyerekszoba Szerkesztősége
e-mail: [email protected]
Levelezési cím: Central Mediacsoport Kft. 1872. Budapest
Telefon: +36 1 4371100
Fax: +36 1 437 3737
Impresszum: https://gyerekszoba.hu/info/elerhetosegek
Adatkezelő, üzemeltető: Centrál Médiacsoport Zrt.

 

Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: [email protected]
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

 

Adószám: 25087886-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-199016
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: [email protected]

 

Felelős kiadó: Varga Zoltán ügyvezető igazgató
Emberierőforrás-igazgató: dr. Jurida Petra
Vezérigazgató-helyettes, kereskedelmi igazgató: Vági Róbert

 

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.
A Centrál Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 

Ügyfélszolgálat: nem kötelező, de az [email protected] fogadja a panaszokat.

 

II. Az adatkezelés részletei

FIGYELEM!

Gyermekéről (nevelt, örökbefogadott gyermekéről) csak akkor adhat információt, ha teljes szülői felügyeleti joggal rendelkezik.

Különleges adatok csak kifejezett hozzájárulás esetén adhatók meg.

 

1. Látogatói (regisztráció nélküli) adatok

látogatók adatai adatkezelési cél jogalap időtartam
látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása a Szolgáltató jogos érdeke, visszaélések kiszűrése honlap bezárásától számított 60 nap

 

2. Babaszoba Profil adatok (regisztráció)

Regisztráció

a) adatok manuális megadása

b) Facebook Connect

Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: név, email cím, megjelenítendő felhasználó név, jelszó. A felhasználó név nem ad egyenes következtetést a felhasználó személyére, azonban kapcsolatba hozható vele.

Ezek az adatok kötelezőek, hiányukban a Weboldal tartalma Látogatóként olvasható.

Önkéntes megadás esetén kezelt további adatok: neme, születési idő, lakóhely, végzettség, foglalkozás, családi állapot, gyermek(ek) születési adatai (év, hó, nap) és neme, Felhasználói Tartalmak, fényképek, egyes szolgáltatásokra vonatkozó adatok, egészségi állapottal kapcsolatos adatok.

Facebook Connnect-tel történő regisztráció esetén a regisztráció közben a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok (e-mail cím, név) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Central Médiacsoport felé a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. A Facebook Inc. és a Centrál Médiacsport Zrt. önálló adatkezelők.

Nyilvános adatok

A regisztrációval és Profil testre szabása során nyilvánosságra kerülő adatok: megjelenítendő felhasználó név, egyes Felhasználói Tartalmak.

A nyilvános adatok addig a mértékig törölhetők, amíg egy adat beazonosítható bárki által.

Adatkezelés célja Szolgáltatás üzemeltetése: Centrál Médiacsport Zrt. Adatkezelési Tájékoztató III. 2. b-j), l), o) pont
Adatkezelés időtartama Az adatkezelés a regisztráció véglegesítése hiányában 72 óráig, az utolsó belépéstől számított 3 évig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.
Adatmódosítás Az adatok a felhasználói profilban módosíthatóak, amennyiben adatait nem tudja módosítani, akkor írjon a [email protected] email címre.

 

3. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre név, email cím
Adatkezelés célja Centrál Médiacsport Zrt. Adatkezelési Tájékoztató III.2.k)
Adatkezelés időtartama

A feliratkozás véglegesítése hiányában 48 óráig.

A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig.

Adattörlés A hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, eDM) külön-külön vonható vissza a levélben található link(ek) lekattintásával, továbbá a [email protected] email címen, vagy a Centrál Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen.

 

4. Egyéb adatkezelési tudnivaló

Adathelyesbítés A regisztrációs és profil adatok a Profilban bármikor módosíthatók, illetve a [email protected] email címen vagy a Centrál Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen kérhető a módosítás
Adattörlés Adattörlés a Profilban kezdeményezhető, illetve a [email protected] email címen vagy a Centrál Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen kérhető a törlés. A törléssel a regisztráció megszűnik, a személyes adatok törlésre kerülnek, a Felhasználói Tartalmak pedig ezt követően név nélkül, ?Törölt felhasználó? megjelölés mellett érhetőek el. A Felhasználói Tartalmak törlésére a Felhasználási feltételek Tartalmi Szabályzat meghatározott módon kerülhet sor.
Egyéb kezelt adatok köre A nyereményjátékok kapcsán megvalósuló adatkezelésről az aktuális Nyereményjáték szabályzat ad tájékoztatást.
Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat

[email protected]

A Centrál Médiacsoport Zrt. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli ? a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

Adatbiztonság

A Centrál Médiacsoport Zrt. a belépési jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

A Centrál Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Va?ci u?t 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Naplózottadatok

A Centrál Médiacsoport Zrt. jogos érdeke alapján hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében és statisztikai célból folyamatosan naplózza és 30 napot követően törli a következő adatokat:

dátum, IP cím, user-agent string (böngésző technikai azonosító jelzése), látogatott oldal.

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont C), D), E) 2.

 

5. Cookie tájékoztatás

Adatkezelési cél: biztonság, incidens felderítés, felhasználási komfort növelése.

cookie elnevezése funkciója időtartama tárolt adatok, információk
bookmark könyvjelzőkénti mentés egy hónap hash
SID session id egy óra id
cookie_consent_dismissed elfogadta-e a cookie-kat végtelen igen/nem
fb_follow_popup felugró ablakot elfogadta végtelen igen/nem
isFbPopupDisplayed megjelent-e az fb popup egy hónap igen/nem
__gfp_64b Gemius mérés biztosítása 1000 nap domain hash
__utma Google Analytics azonosító cookie 2 év automatikusan generált numerikus azonosító
__utmb Google Analytics mérés 30 perc automatikusan generált numerikus azonosító
__utmc Google Analytics mérés munkamenet végén törlődik automatikusan generált numerikus azonosító
__utmt Google Analytics mérés 10 perc egyszerre beküldhető kérések szabályozására szolgáló státusz
__utmz Google Analytics mérés 6 hónap automatikusan generált numerikus azonosító és forgalmi forrás, ha létezik
_ga Google Analytics azonosító cookie 2 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító
_gid Google Analytics azonosító cookie 24 óra automatikusan generált alfanumerikus azonosító
_gat Google Analytics mérés 1 perc egyszerre beküldhető kérések szabályozására szolgáló státusz
_gac Google Analytics mérés 90 nap forgalmi forrásra vonatkozó információ
crtg_rtacm Hirdetéscélzás 30 nap hirdetés méretre és/vagy típusra vonatkozó kódolt azonosító
_ceMobileDetect Eszköztípus meghatározása 1 év eszköz típusa (desktop/mobile/tablet)

_goa3

_goa3TC

_goa3TS

_goa3session

Hirdetés kiszolgálás 10 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító
SID Látogatásmérés 2 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító
cookieconsent_dismissed A cookie kezelésről szóló tájékoztatás elfogadásának állapota 3 év igen/nem
_io* .IO Analytics mérés jellemzően 1 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító és forgalmi forrás információk, ha létezik
Central BT érdeklődési alapú csoportokba besorolás 1 év Automatikusan generált numerikus azonosító
Továbbá az alábbi doaminekről érkezik még cookie, melyekre a Centrál Médiacsoport Zrt.-nek ráhatása nincs: adnxs.com, bidswitch.net, criteo.com, doubleclick.net, facebook.com, google.com, googleadservices.com, openx.net, rlcdn.com, rubiconproject.com, yahoo.com
A látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, nem társíthatóak egy adott felhasználóhoz. Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja az üzemeltető.

 

6. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, az 679/2016. Általános Adatvédelmi Rendeletben szereplő jogait az ugyfelszolgá[email protected] e-mail címen vagy a Centrál Médiacsoport Zrt. Babaszoba Szerkesztősége 1872 Budapest postai címen tudja érvényesíteni.

 

7. Érintetti jogok és jogorvoslatok: a Centrál Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója