Baba

Családi pótlék 2021 – a legfontosabb tudnivalók

A családi pótlék a gyermek születésétől jár. Pontosan meddig segíti a családi kasszát ez az államtól kapott támogatás, és mekkora összeggel? Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat 2021-re vonatkozóan.
2021. Január 13.
Családi pótlék 2021 - hogy igényelhető, mennyi jár, meddig? (Fotó: iStock)

A családi pótlék kifejezés egy gyűjtőfogalom: egyfelől a 6 éves korig járó nevelési ellátást, másfelől a 6 éves kortól – az iskolás időszak kezdetétől – esedékes iskoláztatási támogatást öleli fel. Lássuk, mit kell tudni az összegről, az igénylésről és a feltételekről.

A családi pótlék összege

Két fontos összegre ható tényező van: a gyerekek száma és a családi állapot (egyedül neveljük, vagy a másik szülővel). Nézzük, milyen havi összeggel kalkulálhatunk:

– 1 gyerek után járó családi pótlék: 12 200 Ft

– 1 gyerek, de a szülő egyedül neveli a gyermekét: 13 700 Ft

– 2 gyerek után járó családi pótlék: 2×13 300 forint, azaz 26 600 Ft

– 2 gyerek van és egyedül neveli a szülő: 2×14 800 forint, azaz 29 600 Ft

– 3 vagy több gyerek: gyerekenként 16 000 Ft

– 3 vagy több gyerek és egyedülálló szülő esetében: gyerekenként 17 000 Ft

– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeknél: 23 300 Ft

– tartósan beteg, továbbá súlyosan fogyatékos gyermeknél, ha egyedül neveli a szülő: 25 900 Ft

Mikor kapom meg a családi pótlékot?

A családi pótlékot kaphatjuk a bankszámlánkra, de postai úton is –  mi jelöljük meg a módját igénylésnél. Jó tanácsként elmondható, hogy jobban megéri számlára kérni, mert úgy hamarabb hozzájuthatunk a pénzhez. Általános tapasztalat, hogy a bankszámlás érkezéshez képest 2-4 nappal később juthatunk a pénzhez, ha a postai megoldást választjuk.

Befolyásolja az utalási napot a hétvége, ünnepnap is, továbbá decemberben, augusztusban általában a következő havit előre hozzák, azaz abban a hónapban kétszer kapunk pénzt, ám a következő hónapban így nem érkezik ellátás. 

Mindig utólag folyósítják a családi pótlékot – az adott hónapra járó ellátást a következő hónap elején kapjuk meg. 

A családi pótlék havi utalási időpontjai:

Idén januárban nem érkezik családi, mert 2020. december végén – a karácsonyra való tekintettel –  már elutalták a januárban esedékes ellátást. Ezek az államkincstár által közölt várható havi, utalási dátumok, amikor valószínűleg a számlánkra érkezik a pénz: február 2., március 2, április 6., május 4., június 2., július 2., augusztus 3., augusztus 25., október 4., november 3., december 2. 2022. január 4. (Ha az eddigi évek gyakorlata érvényesül, akkor ismét előre hozzák a következő év eleji utalást decemberre – 2022 januárjáról 2020. december 21-re.)

Meddig jár a családi pótlék?

A kicsi születésétől kaphat a szülő családi pótlékot, s annak a tanévnek az utolsó napjáig jár ez a támogatás, amikor a gyerek betölti a 20. életévét. (Sajátos nevelési igényű gyermek esetében megengedőbb a korhatár – ilyenkor 23 éves korig kapja a szülő.)

Ki igényelheti a családi pótlékot?

Fontos kritérium, hogy a gyermek, aki után jár a családi pótlék, ugyanabban a háztartásban éljen, mint az igénylő, aki lehet…

  • vér szerinti szülő,
  • örökbe fogadó,
  • gyám,
  • nevelőszülő,
  • a szülővel egy háztartásban élő élettárs, (s ez az állapot igazolhatóan legalább 1 éve fennáll).

Mi van akkor, ha a szülő még kiskorú? Akkor jár közvetlenül a kiskorú szülőnek a családi pótlék, ha gyámjával, törvényes képviselőjével nem él egy háztartásban. Ha külön élnek, és már elmúlt 16 éves a szülő, akkor maga is igényelheti, ha még nem, akkor a törvényes képviselője is szükséges hozzá.

Kit számíthatunk bele a családi pótlékba?

Olyan gyermek is számít, akivel egy háztartásban élünk, saját fizetést még nem kap, még tanul, de már a 20. életévét betöltötte, tehát családi pótlék már nem jár utána. Fontos tanulással kapcsolatos kritérium, hogy csak első diploma/felsőfokú szakképesítés megszerzésének időszakára vonatkozik ez az engedmény. (Második diploma, szakképesítés idejére már nem lehetséges a gyerek összegbe kalkulálása.)

Lényeges, hogy az előbb említett esetben évente kell igazolni, hogy még tanul a gyerek: tanulói jogviszonynál szeptember 30-ig, hallgatói jogviszonynál október 15-ig.

Megosztható a családi pótlék?

Ha egy háztartásban él a két szülő, akkor csak az egyik kaphatja a családi pótlékot. Abban az esetben lehet megosztva kapni, ha a gyerek felügyelete is megosztott, azaz felváltva nevelik külön háztartásban. Közös nyilatkozattal kell alátámasztani az igényt a megosztás igénylésekor.

Van olyan, hogy megvonják a családi pótlékot?

Előfordulhat szankcióként a családi pótlék utalásának felfüggesztése, ha a gyerek 50 óránál több igazolatlan órát gyűjt be az iskolában. Szüneteltetik akkor is, ha 3 hónapnál tovább olyan országba távozunk, ami nem EU tagállam, nem EGT-tagállam.

Megszűnési ok, ha a gyerek rendszeres jövedelemmel rendelkezik, azaz legalább 3 hónapja fizetést kap. (A 4. hónaptól már nem vagyunk jogosultak utána a családi pótlékra.)  

Van bejelentési kötelezettségünk?

15 napon belül, írásban kell jelezni, ha a fent felsorolt, jogosultságot igazoló körülmények változtak. Amennyiben elmulasztottuk a bejelentést, a jogtalanul kapott összeget vissza kell fizetni!

Hogy és hol kell intézni a családi pótlékot?

Mindenekelőtt szükségünk lesz személyi igazolványra (vagy útlevélre, esetleg jogsira). Ha nem az anya igényli, akkor be kell mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot, ha nevelőszülő vagy gyám, akkor az elhelyezést igazoló határozat.

Az igényléshez szükséges iratokról elég másolat, amelyen szerepel az iratok tulajdonosának aláírása, aki igazolja, hogy az eredetivel megegyező másolatról van szó. Ha személyesen intézzük, természetesen elég az iratok bemutatása. Amiből az eredeti szükséges, az a hallgatói, tanulói jogviszony igazolása és a szakorvosi igazolás a tartós betegségről, súlyos fogyatékosságról.

Ha nem családi kifizetőhely a munkahelyünk, akkor a körzetes kormányablaknál kell intézni a családi pótlékot, de igényelhető ügyfélkapun keresztül és postai úton is. Az igényléshez szükséges nyomtatvány (Kérelem családi pótlék megállapítására) online is elérhető. 

Fontos tudnivaló az is, hogy legfeljebb 2 hónapra visszamenőleg kérhető a családi, de csak abban az esetben, ha a feltételeknek ebben az időszakban is megfelelt a kérelmező.