Kisgyerek

A bölcsődei beiratkozás menete, időpontja és szabályai

Kevés a bölcsi és sok a gyerek - ez szokta a legnagyobb problémát jelenteni a bölcsődeválasztásnál. De nézzük is, mik a legfontosabb tudnivalók!
2017. Április 05.

Mikortól mehet bölcsibe a gyerek?

A bölcsődekérdés minden olyan családban felmerül, ahol az apuka mellett az anyuka is dolgozni szeretne (ne adj Isten muszáj neki) a gyermek 3 éves kora előtt. Leghamarabb 20 hetes korától adhatjuk bölcsibe a gyermeket.

Így szól a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1):” A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.”

Azok a kicsik is maradhatnak tehát a bölcsődében, akik már elmúltak 3 évesek, de nem óvodaérettek: ebben a döntő tényező általában a szobatisztaság szokott lenni.

Vannak gyermekek, akik előnyt élveznek a bölcsődei felvételkor (1997. évi XXXI. törvény 41.§ (2):A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,

c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a védőnő, a házi gyermekorvos, a háziorvos, a szociális, illetve a családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság is kezdeményezheti. Ehhez azonban a szülő hozzájárulására is szükség van.

Milyen bölcsődék vannak?

Az állami bölcsik mellett vannak családi napközik (CSANA) és egyéb magánbölcsődék is, ez utóbbiakért azonban jóval mélyebbre kell nyúlnunk a pénztárcánkban.

Az állami bölcsődékben a legtöbb helyen időszakos felügyeletet is lehet kérni (ez napi néhány óra felügyeletet jelent, párezer forint ellenében, azonban ezekre is gyorsan betelnek a helyek, úgyhogy érdemes előre gondolni rá, ha ilyesmit szeretnénk). Illetve léteznek ún. „játszócsoportok” is, ahol a gyermek ismerkedhet a közösséggel, itt azonban az anyuka vagy apuka is ott van végig velük.

Gyed/Gyes mellett járhat-e bölcsibe a gyerek?

Igen, Gyed/Gyes mellett is járhat bölcsődébe a gyerekünk.

Kell-e fizetni érte?

Az állami bölcsikben általában az étkeztetésért kell fizetni – az összeg bölcsődénként eltérő lehet. Ha hiányzik a gyermekünk betegség vagy egyéb okok miatt, az hó végén levonásra kerül.

A családi napközik és magánbölcsik saját maguk határozhatják meg, hogy milyen napi- és étkeztetési díjjal vállalják a gyermekfelügyeletet. Érdemes szétnézni, mert egyes helyeken lehetnek kedvezőbb feltételek.

Mi a feltétele?

Az állami bölcsikben az életkor (20. hét) betöltése mellett az anyukának igazolást kell vinnie a munkáltatójától, mellyel bizonyítja, hogy valóban visszaállt dolgozni. Ha tanuló a szülő, akkor pedig azt szükséges igazolnia, hogy mely nappali tagozatú felsőoktatási intézmény hallgatója. Szükség van emellett egy egészséges igazolásra is a védőnőtől, mely arról szól, hogy gyermekünk egészséges és közösségbe mehet. Szintén feltétel, hogy a szülő kerületi lakóhellyel rendelkező lakos legyen és életvitel szerűen a kerületi címén éljen.

Mikor van a beiratkozás?

Általában minden év április közepétől május elejéig szokott lenni a beiratkozás, de érdeklődjünk az adott bölcsődében a pontos dátumról, ez ugyanis intézményenként eltérő lehet. Vannak olyan bölcsődék, ahol egész évben folyamatosan lehetséges beiratkozni, és a szabad helyek függvényében határozzák meg a felvehető kicsik számát.

Mit kell vinni magunkkal?

– munkáltatói igazolás

– gyermek egészséges igazolása (ehhez írószerboltban be kell szerezni egy C3354-6/A nyomtatványt, melyet a védőnőnek kell átadni)

– szülői anyakönyvi kivonat másolata

– lakcímkártya

– TAJ kártya

– oltási kivonat

Kapcsolódó cikkeink:

Anya nem érett a bölcsire

Hová adjam ősztől?