Terhesség

Elvittem a bankba gyermekünk köldökzsinórvérét

A módszer, az eddig megszerzett gyakorlat mit sem ér, ha a transzplantációhoz nem áll rendelkezésére megfelelő őssejt. A szövetbank megszületésének gondolatához egy kislány leukémiája és szülei tenni akarása vezettek.
2009. Október 14.

Vérbank nyomán sejtbank

Az első szövetbank, pontosabban vérbank 1932-ben Leningrádban jött létre, 1937-ben pedig az első kórházi vérbankot hívták életre Chicagóban, melyet egyre több hasonló intézmény követett. A II. Világháború angol sebesültjeinek vérellátása hatalmas lökést adott a szervezett vérgyűjtésnek. A nemzeti vérellátók rendszeres véradóikról pontos nyilvántartást vezettek. Logikus, hogy ilyen adatbázishoz kapcsolódjanak a csontvelő-donorbankok is, hiszen az így átültetett őssejtek is vérképző-sejtek, és a donorok vércsoportja az egyik alapvető jellemző, amit transzplantációkor figyelembe kell venni. Nem véletlen, hogy Magyarország csontvelőregisztere, s immár köldökzsinórvér-bankja is szoros együttműködésben dolgozik az országos vérellátó hálózattal.

Gond szülte gondoskodás

A csontvelő-transzplantációk elterjedésével egyre többször okozott gondot a megfelelő donor hiánya, hiszen hozzávetőlegesen csak minden harmadik beteget lehetett megmenteni családjából származó őssejtekkel. A transzplantációt végző orvosokat foglalkoztatta ugyan egy olyan donorbank gondolata, ahol az önkéntes csontvelődonorok HLA-tipizálásának eredményeit tárolják, a végső lökést egy leukémiás kislány, a Colorado állambeli Laura Graves esete adta meg, akinek 1979-ben kezdtek donort keresni. Miután a családban nem akadt megfelelő számára, a Fred Hutchinson Rákkutató Központ munkatársai a vérlemezke-donorok adatait kezdték el átkutatni, s pont a labor egyik dolgozója bizonyult megfelelőnek. Így történhetett, hogy ő volt az első beteg, aki nem rokontól kapta a csontvelőt.

A kislány szervezete befogadta az idegen szövetet, és 3 hónap elteltével gyógyultan távozott a kórházból. Két év múlva a betegség kiújult, s ekkor a kislány családja, s főként édesapja, Robert Graves újult erővel fogott a donorkeresésbe. Bár a Laura nem sokkal azután meghalt, szülei nem lankadtak, s erőfeszítéseik nyomán 1986-ban megalakult az első nemzeti csontvelődonor-regiszter, az NMDP (National Bone Marrow Donor Registry). Segítségével 1987 decemberében találtak először alkalmas donorra.

Világháló donorbankokból

Nem sokkal ezután, 1988-ban az Európai Vér- és Csontvelőtranszplantációs Társaság (EBMT) kezdeményezésére megalakult a Nemzetközi Csontvelődonor-regiszter (Bone Marrow Donors Worldwide), ami akárcsak a véradásnál, önkéntes alapon jelentkezett őssejtdonorok adatait gyűjti össze. Ehhez csatlakozott később a köldökzsinórvér-egységek gyűjtése és nyilvántartása. A hálózathoz 2006 áprilisában már 43 ország 58 őssejtdonor-regisztere és 21 ország 38 köldökzsinórvér-bankja csatlakozott. A csontvelődonorok és köldökzsinórvér-egységek száma összesen 10 millió fölött van. Az összes szervadás több mint 35 százaléka zajlik a nemzetközi regiszter segítségével, ami jól mutatja fontosságát.

A nemzetközi regiszternek hazánk is tagja, egyelőre még csak csontvelői őssejt-donorokkal. A Magyar Csontvelődonor Regiszter 1991-ben alakult, és 1992 óta teljes jogú tagja a nemzetközi hálózatnak. Nálunk a csontvelő-átültetések túlnyomó többségét külföldi, pontosabban német donorok jóvoltából tudják elvégezni.

A bankok működése

A csontvelői őssejteket adó donorok rendszerint a véradók közül kerülnek ki. A vérből szeparált fehérvérsejtek vizsgálatával meghatározható, hogy milyen HLA-típusba tartoznak a szöveteik, majd ezeket az adatokat nyilvántartásba veszik. Amikor valakinek szüksége volna őssejtre, akkor a szakemberek a teljes hálózat valamennyi adata, valamennyi donora között keresgélhetnek. A számítástechnikának köszönhetően nem tart sokáig megtalálni a megfelelő donort, akit behívnak, és csak ekkor veszik le tőle a szükséges szövetet. A tényleges transzplantáció előtt még egy biztonsági keresztpróbát is végeznek a befogadó szervezetből származó sejtekkel, hiszen a leggondosabb kiválasztás sem garantálja, hogy a recipiens szervezet valóban jól reagál az idegen szövetre.

A köldökzsinórvér-bankok létrejöttének célja is az őssejt-donáció, itt azonban nem csak az adatokat tárolják, hanem az egyszeri és megismételhetetlen levételt, majd a szükséges vizsgálatokat követően az értékes őssejteket is, ezért a bank és regiszter létrehozása sokkal költségesebb.

Mióta létezik köldökzsinórvér-bank?

Az első Párizsban létesült, miután 1988-ban a St. Louise Kórházban itt hajtották végre a legelső őssejt-transzplantációt. Célja az volt, hogy egészséges újszülöttek testvéreik számára “hozott” vérét tárolhassák arra az esetre, ha beültetés válik szükségessé. Ilyen rokonbank több kórházban is van.

Az önkéntes őssejt-adomány tárolására és nem rokonok közti felhasználásra alapított első bank New Yorkban létesült 1992-ben Dr. Pablo Rubenstein irányításával. Köldökzsinórvér-bankok egész sorát hozták létre ezután Európában és az Egyesült Államokban, hogy a rokon és az idegen donorokból gyűjtött köldökzsinórvérrel folyamatosan hozzáférhető őssejt-készletet biztosítsanak. Ma már több mint hetvenezer egységet tárolnak a korábban szülési hulladéknak tekintett köldökzsinórvérből, és a köldökzsinórvér-bankokból nyert sejtekkel több mint kétezer sikeres transzplantációt hajtottak végre.

Megalakult a köldökzsinórvér-bankok nemzetközi együttműködését biztosító szervezet, a Netcord, amely részletes előírásokat dolgozott ki a feldolgozás minőségének biztosítására és a nemzetközi cserék gyors lebonyolítására.

A nemzetközi hálózathoz csatlakozott valamennyi önkéntes őssejt-bankban csak teljesen biztonságos, szöveti típusra megvizsgált vérkészítményeket tárolnak.

A New York-i bank után sorra nyíltak a nemzeti köldökzsinórvér-állományt tároló bankok, ma ezeket az EUROCORD nevű szervezet irányítja.

Közcélú…

A közcélokat szolgáló szövetbankokba az adományozás az egész világon önkéntes. A köldökzsinórvér adományozói aláírásukkal egyszer s mindenkorra lemondanak a szövetmintáról, melyek adatait névtelenül, kódszámmal ellátva tárolják. Mintegy fél évig az “adományozó” kisbaba életét is figyelemmel kísérik, hogy minden szempontból egészséges-e, nem hordoz-e valamilyen örökletes betegséget. Ezek után véglegesen elvágják a még létező, “virtuális köldökzsinórt” is, a bankban tárolt köldökzsinórvér már nem a babáé vagy a szüleié. Mégsem kell attól tartani, hogy egy gyermek nem kaphatja meg saját őssejtjeit, ha – bár kicsi az esélye, de – netán valóban szüksége volna rá. A szövetazonosító, ún. HLA-antigének alapján megállapított szövettani egyezésen alapuló keresés a kódolt minták közül is egyértelműen kiadja, hogy a legegyezőbb donor maga a recipiens. Az adományok tárolásáért természetesen nem kell fizetni.

Vagy magán?

A gombamód szaporodó köldökvér-bankok egy része nem közcélra felajánlott adományokat őriz, hanem a szülők kívánságára kizárólag gyermeküknek félretetetett köldökzsinórvért. Az első ilyen magánbankot 1992-ben egy amerikai cég hívta életre, első európai testvére pedig az 1997 óta létező, németországi, lipcsei székhelyű VITA 34.

Elvittem a bankba gyermekünk köldökzsinórvérét

Ellentétben az önkéntes regiszterekkel, itt az adományozó azért fizet, hogy gyermekének nyomban rendelkezésére álljanak őssejtjei, ha netán szüksége lesz rá. Nem előírás, hogy csak HLA-tipizált készítményeket lehet eltároltatni, hiszen itt az őssejtek saját célra vannak szánva, ahol a szöveti egyezés mindenképpen adott. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a feldolgozás minden lépésének nem kell szabályszerűen, minden minőségi követelménynek eleget tennie. Ez elsősorban magának a tulajdonosnak az érdeke, hogy a tároltatott vér valóban felhasználható legyen, de a távoli jövőben az sem teljesen érdektelen, hogy mi lesz az értékes őssejtek sorsa, ha tulajdonosa valamiért már nem tart rá igényt. A magán célú tárolás hasonlatos a biztosításhoz; amikor megkötjük, reméljük, hogy soha nem szorulunk majd rá. Emellett az őssejt-kutatás számos területe egyelőre még csak kecsegtet az új gyógymódok lehetőségével.

Jelenleg mintegy 70-80 kór esetén lehet gyógyír az őssejt-beültetés, s ennek csak töredékében a megfelelő megoldás az autológ (saját) beültetés. A jelenleg használt rutineljárásoknál a becslések szerint 1:10 000-hez annak az esélye, hogy magának az adományozónak lesz szüksége köldökzsinórvérére. 20 évvel ezelőtt ugyanez az arány még 1:300 000-hez volt!

Szövetbankárok bizalmi állásban

A nemzetközi regiszter csontvelői és köldökzsinórvér-őssejtek tekintetében is szigorúan védett adatbázis, csak avatott és csak bizonyos szakemberek juthatnak hozzá a donorok adataihoz, amelyet nemcsak a személyiségjogok indokolnak. Az adatvédelem a gyógyítók szakmai és jogi védelmét is szolgálja. Az átültethetőségnek ugyanis bonyolult kritériumrendszere van, amit kívülállók nem tudnak megítélni. Egyben azonban biztosak lehetünk: a nemzetközi adatbázisban a magyar szakemberek éppúgy kereshetnek donort betegeiknek, mint bármely külföldi kollégájuk. Tehát, akinek a magyarországi kezelőorvos nem talál donort, az tudhatja, hogy egyelőre számára az ideális donor nem is létezik. Fölösleges tehát emiatt külföldön próbálkozni.

Forrás: HáziPatika.com