Baba

Csecsemőgondozási díj (CSED) 2015

A terhesgondozás mellett a pénzügyi ellátások terén is történt változás - 2015. január 1-től a TGYÁS (azaz terhességi gyermekágyi segély) új elnevezése: csecsemőgondozási díj. Mit kell tudni a CSED-ről?
2015. Február 15.

A csecsemőgondozási díj a szülési szabadság idejével esik egybeA CSED (volt TGYÁS) körüli információk útvesztőjében nem könnyű eligazodni. Összefoglaljuk a leglényegesebb tudnivalókat, amelyek az előzetes kalkulációhoz és az igénylés megtervezéséhez jól jöhetnek.

A legfontosabb: mikor, meddig és kinek jár?

A csecsemőgondozási díj lényegében a szülési szabadság idejére jár, amely megkezdhető a szülész-nőgyógyász által megállapított, várható szülési időpont előtti 4 hét bármely napján, de legkésőbb a szülés napján. Időtartama 24 hét, az utolsó napja a szüléstől számított 168. nap. (Ezt a dátumot érdemes jól bevésni a naptárba, hisz idejében intézni kell a következő ellátást, a gyedet.)

Az kaphat CSED-et, aki a szülés előtti 2 évben legalább 365 napig biztosított volt (nem muszáj folyamatosan!), és még a biztosítás időtartama alatt szül, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül, vagy a 42 napon túl, de baleseti táppénz ideje alatt, vagy annak megszűnését követő 28 napon belül.

A 365 napba beszámítandó a rehabilitációs járadék vagy ellátás, a legalább 1 évnyi közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény idejéből maximum 180 nap, valamint a baleseti táppénz, a CSED és a GYED (de diplomás GYED nem).

Nemcsak az édesanya lehet jogosult a CSED-re, a vérszerinti apa is, feltéve, ha az anya egészségügyi okokból nincs már a gyermekkel egy háztartásban. (A lehetséges jogosultak körébe tartozik többek között az örökbefogadó szülő is.)Ami még rendkívül fontos, hogy a csecsemőgondozási díj ideje alatt nem lehet dolgozni, keresőtevékenységet folytatni. Ha nem teljes jövedelmet kap az igénylő, abban az esetben csak a kieső jövedelem rész után jár a CSED.

Mennyi az annyi? A CSED kiszámítása

A CSED-et a naptári napi jövedelem alapján kell számolni, annak 70%-a az ellátás bruttó összege. Kell utána fizetni személyi jövedelemadót, de egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot nem.

A kiszámításnál a CSED első napján fennálló munkaviszonyból származó, NAV felé bevallott, egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet veszik alapul.

Többféle számítási mód és lehetőség van:

1. Ha a biztosítási idő folyamatos…

Ha a csecsemőgondozási díj kezdő napját megelőző 3. hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel az igénylő, akkor a CSED-et ezen 180 napi jövedelem alapján kell megállapítani.

2. Ha nem folyamatos a biztosítási idő…A megszakítást megelőző jövedelmet nem veszik figyelembe. A 180 naptári nap keresésekor csak a CSED kezdő napjától számított előző év első napjáig lehet visszamenni.

3. Ha nincs meg a 180 nap…

…de az ellátás kezdő napját megelőző 3. hónap utolsó napjától visszafele számítva megvan a 120 naptári napi jövedelem, akkor a CSED-et ezen 120 napi jövedelem figyelembe vételével kell számolni.

(Feltétel: a CSED első napjától közvetlenül visszafelé van 180 nap, folyamatos biztosítási jogviszony.)

4. Az előző pontok egyike sem járható – minimálbér

A számolás alapja az ellátás kezdő napján érvényes minimálbér (jelenleg: bruttó 105.000 Ft) kétszeresének a harmincad része. Ha azonban a jogosultság kezdő napján a biztosítási jogviszonyában elért – min. 30 naptári napi – tényleges jövedelme a minimálbér kétszeresénél kevesebb, akkor a szerződés szerinti jövedelmet kell alapul venni. (Ennek a feltétele, hogy a kezdő naptól visszafele számított 3. hónap utolsó napjától az előző naptári év első napjáig terjedő intervallumban meglegyen a 30 naptári jövedelem.)

Előfordulhat olyan is, hogy az igénylő munkanélküli, és álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék folyósításának szünetelése alatt, vagy ezek megszűnését követő 42 napon belül szül, ilyenkor az összeget a minimálbér alapján kell számolni, de az ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék összegének harmincad részét.

(A 2015. január 1. előtt megállapított TGYÁS-ok folyósítása marad változatlan.)

Hogyan kell igényelni a csecsemőgondozási díjat?

Maximum 6 hónapra visszamenően kérhető, igényelhető a CSED, így az első napja legkorábban a kérelmezés napjától visszafele számított 6. hónap első napja lehet. Ha kifizetőhely a foglalkoztató, akkor a munkaadó folyósítja az ellátást, ha nem, akkor az egészségpénztár illetékességi körébe tartozik. Havi egy összegben történik a díj kifizetése, utólagosan. (Tárgyhónapot követő hónap 10-éig, legkésőbb bérnapig.)

Az igényléshez a TGYÁS (most már CSED) nyomtatványai továbbra is felhasználhatók. Az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek ezentúl is más formanyomtatványt kell kitölteni. A kitöltött formanyomtatványok a munkaadónak kell bevinni, ha megszűnt a foglalkoztató, akkor az illetékes egészségpénztárhoz. (Az önfoglalkoztatóknak is az utóbbihoz kell beadniuk a nyilatkozatot.)Amennyiben a szülés előtt kezdi meg az igénylő a CSED-et, vinni kell a nyilatkozat mellett az orvosi igazolást is a szülés várható időpontjával, vagy a terhesgondozási kiskönyv másolatát. Szülés után a baba anyakönyvi kivonatának másolatát (vagy TAJ-számát) kell csatolnia. (Speciális esetben szükség lehet egyéb papírra, például az álláskeresési támogatásról, illetve vállalkozói járadékról szóló határozatra, vagy az oktatási intézményből származó igazolásra, leckekönyvre.) További infó: az OEP honlapján