Felhasználási feltételek – 2011.05.05

I. A felhasználási feltételek tartalma

 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Babaszoba (//gyerekszoba.hu/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap vagy Babaszoba) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Babaszoba bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
 3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi tájékoztató, Fórumszabályzat, Apróhirdetés Felhasználási Feltételek) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 4. A Facebook.com weboldal bármely, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek vonatkoznak.

 

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben a gyermek gondozáshoz és neveléshez kapcsolódó témakörökben, amelyek iránt a felhasználók (elsősorban a szülők) fokozott érdeklődést mutatnak.
 2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása; képeslapküldés és nyilvános fórumok és blogok (továbbiakban: Fórum, Blog) szolgáltatás igénybevételéhez felület biztosítása; stb.
 3. A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: a Felhasználók által kialakított Profil tartalma, Szakértők rovat tartalma). A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Babaszoba bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

 

III. A regisztráció

 1. A szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció két módon jöhet létre:
  1. A Babaszoba oldalán, ekkor a regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri. A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található link lekattintásával aktiválódik.
  2. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook regisztrációval, a Babaszoba regisztráció a Facebook Login szolgáltatás igénybevételével is lehetséges. Ebben az esetben az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott adatokat a Weboldal a Felhasználó létező Facebook profiljából emeli át egy automatizmus segítségével, megkönnyítve ezzel a regisztrációs ív kitöltését. A Felhasználó egyedi azonosítója (felhasználóneve) ebben az esetben a Babaszoba keretén belül is a Facebook-on megadott felhasználónév lesz, amennyiben az adott felhasználónév a Babaszoba keretén belül nem foglalt. Amennyiben a Facebook-on megadott felhasználónév foglalt, a Felhasználót a Facebook egyedi azonosító száma azonosítja egyértelműen a Weboldalon. A Facebook Loginnel regisztráló Felhasználók egy alkalommal módosíthatják felhasználónevüket. Ebben az esetben a Babaszoba keretén belül a regisztrációhoz kötött szolgáltatások használata csak akkor lehetséges, ha a Felhasználó a Facebookon belépett. A regisztráció szükséges feltétele ebben az esetben is annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri.
 2. Lehetőség van már létező Babaszoba regisztráció Facebook regisztrációval történő összekapcsolására is a Facebook Loginnel. Ebben az esetben az adatok összhangba hozása nem szükséges.
 3. A regisztráció Facebook Loginnel történő létrehozása vagy összekapcsolása esetén, amennyiben a Felhasználó a Facbook-ra belép, a Babaszoba megnyitása után itt is automatikusan belépett állapotban lesz.
 4. A regisztráció Felhasználó általi törlése
  1. A Babaszoba oldalon létrehozott regisztráció a Felhasználó adatlapján bármikor törölhető.
  2. Amennyiben a Felhasználó már létező Babaszoba regisztrációt kapcsolt össze a Facebook regisztrációjával Facebook Login segítségével, az összekapcsolás mind a Facebook, mind a Babaszoba keretén belül bármikor megszüntethető, és a Babaszoba regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval a Szolgáltatás a továbbiakban is használható, illetve a Babaszoba regisztráció önállóan törölhető.
  3. Amennyiben a Babaszoba regisztrációt Facebook Loginnel hozta létre a Felhasználó, a Facebook keretén belül a Babaszoba kapcsolat törlésével, vagy a Babaszoba keretén belül a profilja törlésével bármikor meg tudja szüntetni a Babaszoba regisztrációját.
 5. A regisztrációs adatok változtatása akár a Facebook, akár a Babaszoba keretében nincs hatással a másik szolgáltatás keretében megadott adatokra.
 6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.
 7. A regisztrációval létrejövő belső postafiók a regisztrált felhasználók egymás közötti levelezésére, valamint Szolgáltató által a Felhasználónak küldött, a szolgáltatás működésével kapcsolatos ún. rendszerüzenetek továbbítására szolgál.
 8. A regisztrációval létrehozott profil és egyes szolgáltatások a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgálnak, annak nyilvános megjelenítéséről és tartalmáról Felhasználó szabadon dönthet. Az ott megadott adatokat Szolgáltató semmilyen a Felhasználó által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel.
 9. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, és a Szolgáltatást reklám illetve állevélküldés céljára nem használja.

 

IV. Az egyes szolgáltatások

 1. Az oldalon elérhető bármely tartalom vagy szolgáltatás csak és kizárólag tájékoztató jellegű, a bárki számára elérhető, közkinccsé vált tudományos eredményeken túl Szolgáltató által végzett vagy végeztetett próbák illetve tudományos kutatások nem szolgáltak alapul, és nem helyettesítheti az adott esetben szükséges, szakemberrel történő személyes konzultációt.
 2. Videótartalmak, Médiatár
  A Szolgáltató a Weboldalon elérhetővé tesz különböző mozgóképi tartalmakat webes felületen használható, beágyazott videólejátszó alkalmazás segítségével. A Felhasználó az egyes témakör szerint kialakított kategóriákon belül a menüsorból kiválasztva indíthatja el az egyes videókat. A mozgóképi tartalom kapcsán lehetőség van a lejátszás megszakítására, ismételt elindítására illetve a videó ismételt lejátszására, a hangerő szabályozására.
 3. Hírlevelek
  A Felhasználó adatainak (név, e-mailcím) megadásával, regisztrációtól függetlenül feliratkozhat különböző témakörökben Hírlevél fogadására. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmazhat. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy egyéb, a Szolgáltató által meghatározott módon aktiválhatja hírlevél-regisztrációját. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató a Hírlevélben elhelyezetett reklámajánlatokat küldjön számára.
 4. Kalkulátorok
  A Szolgáltatás keretén belül elérhető automatizmusok segítségével Felhasználó a szükséges paraméterek megadásával különböző információkat tud generálni saját maga számára. A Kalkulátorban szereplő információk nem egyediek vagy egyénre szabottak, és csupán tájékoztató jellegűek.
 5. Nyereményjáték
  A Weboldal keretén belül elérhető nyereményjátékokra érvényes játékszabályzatok a játékoldalakon találhatóak meg. Kérjük, olvassa el ezeket figyelmesen! A nem a Szolgáltató által szervezett játékok tekintetében kérjük, részletesen tájékozódjon a játék szabályairól! A nem a Szolgáltató által szervezett nyereményjátékok esetében a játék lebonyolításáért, illetve a nyereményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 6. Fórumok és blogok, egyéb, a Felhasználó által generált tartalmak
  A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a Szabályzat keretei között írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket; videókat, filmeket, fényképeket, ábrákat, képeket, grafikai és audiovizuális ábrázolásokat vagy alkotásokat és más, a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé a Weboldalon.
  A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a jelen Szabályzat részét képező Fórumszabályzat tartalmaz (1. számú melléklet). Kérjük, figyelmesen olvassa el!
  A Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat a Fórumszabályzatban rögzített Moderálási alapelveknek megfelelően. Amennyiben a Felhasználói Tartalom a Fórumszabályzatba ütközik, a Szolgáltató az abban foglaltaknak megfelelően dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról, vagy regisztrációja törléséről.
  A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes témákat, topicokat előzetes értesítés nélkül megszüntessen, ideiglenesen zároljon és/vagy összevonjon. (pl.: kampánycsend idején).
  Amennyiben a Felhasználó adott fórumtopikot figyelemmel kívánja kísérni, kérheti a Szolgáltatótól ún. fórumértesítő küldését, amelyben Szolgáltató egy automatizmus segítségével az adott fórumtopik frissüléséről küld tájékoztatást a Felhasználónak.
 7. Adok-veszek
  A Szolgáltató felületet biztosít arra, hogy a felhasználók apróhirdetéseket adjanak fel és tekintsenek meg, illetve az allegroup.hu Kft. által üzemeltetett Vatera aukciós portálnak a Babaszoba tematikájához kapcsolódó aukcióit egy hiperlink segítségével a Vatera adott oldalán megtekintsék. Az itt megjelenő bármely tartalom tekintetében csak és kizárólag az azt létrehozó személy (Felhasználó vagy Vaterával kapcsolatban álló harmadik személy) felel, a Szolgáltató kizárja a felelősségét. A Felhasználók által létrehozott tartalmak tekintetében a Fórumszabályzat, az apróhirdetések tekintetében az Apróhirdetés Felhasználási Feltételek, az aukciókra vonatkozóan pedig a Vatera szabályzatai értelemszerűen alkalmazandóak.
 8. A Weboldalon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak és állandó rovatok (pl. termék-összehasonlítások; könyv, DVD, CD, film, színházi előadás, koncert, kiállítás és más kulturális esemény, rendezvény, program ajánlója; útleírások; tesztek; mozgóképek stb.) (a továbbiakban együtt: Szolgáltatói tartalom).
  A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Weboldal, illetve a Szolgáltatói tartalom megjelenési helyének jellege, tematikája szerint.
  A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, a sajtóra vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.

 

V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 3. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
  “Babaszoba www.babaszoba.hu aloldal közvetlen (deep) linkje
 4. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Babaszoba oldaláról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Weboldalról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá:”Kicsi vagy kocsi? (közvetlen link)
  Van, aki képes ragaszkodni tudatos elhatározásához, és véghezviszi a tervet: előbb minden anyagi feltételt megteremt a kis trónörökös érkezéséhez.
  Forrás: Babaszoba www.babaszoba.hu“Vagy:
  “Kicsi vagy kocsi?
  Van, aki képes ragaszkodni tudatos elhatározásához, és véghezviszi a tervet: előbb minden anyagi feltételt megteremt a kis trónörökös érkezéséhez.
  Forrás: Babaszoba www.babaszoba.hu
  //gyerekszoba.hu/articles/Kicsi_vagy_kocsi?aid=20080203235715“Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.
 5. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 

VI. Felelősség

 1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja (“AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 2. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 3. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
 4. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által például a Képeslapküldés szolgáltatással, illetve a regisztrált felhasználók által küldhető belső üzenetekkel, a profilban feltüntetett információkkal és/vagy képekkel kapcsolatosan – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

VII. A regisztráció megszűnése

 1. A regisztráció azonnali hatállyal megszűnik a Szolgáltatás megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának a Szolgáltató általi bármely okból történő törlésével, illetve a Felhasználó önkéntes regisztrációtörlésével (lásd: III.4. pont) a regisztráció törlésekor.

 

VIII. Adatvédelem

 1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

 

Budapest, 2011. május 5.