Kisgyerek

Így számít be az apa nyugdíjába a gyermeknevelés

Gyereknevelési ellátásokkal az apa ezekben az esetekben szerezhet nyugdíjra jogosító szolgálati időt.
2024. Június 04.
apa karjában baba
Kép: Getty Images

Az ellátások jelentős részét a szülő veheti igénybe, ami azt jelenti, hogy akár az anya, akár az apa részesülhet a gyermekgondozási, gyermeknevelési ellátásban. A jogosultság ugyanígy megilleti az örökbefogadó apákat is.

Amennyiben az apa veszi igénybe az ellátást, számára fog szolgálati időt eredményezni ez az időszak, azaz neki számít be a nyugdíjába. Az Ado.hu foglalta össze a tudnivalókat.

Csecsemőgondozási díj (CSED): az apáknak csak kivételes esetben

A gyermekszülés után a szülő nő részére 168 nap időtartamra csecsemőgondozási díj jár, ha az anya rendelkezik az ellátásra való jogosultság feltételeivel. Ez az ellátás elsősorban az anyát illeti meg, az apa csak kivételes esetben veheti azt igénybe az anya helyett, például az anya betegsége, esetleg halála, vagy szülői felügyeleti jogának megszüntetése miatt. Ebben az esetben az ellátásra jogosító biztosítási feltételekkel rendelkeznie kell az apának is, így a csecsemőgondozási díj időtartama szolgálati időnek minősül.

Gyermekgondozási díj (GYED): szolgálati idő apáknak is

A csecsemőgondozási díj idejének leteltét követően a biztosított szülő (tehát akár az apa, akár az anya) a gyermek kétéves koráig gyermekgondozási díjat vehet igénybe, ha a jogosultsági feltételekkel rendelkezik. Ikergyermekek esetén az ellátás a gyermekek három éves koráig jár.

Diplomás gyed: apáknak csak kivételes esetben

A felsőfokú nappali tagozatos tanulmányokat folytató szülő nő különleges szabályok szerint lesz jogosult gyermekgondozási díjra a gyermek kétéves koráig. Az apa csak meghatározott feltételek esetén veheti igénybe ezt az ellátást az anya helyett: ha a szülő anya meghal, vagy nem felel meg a gyermekgondozási díjra való jogosultság számára előírt feltételeinek.

Örökbefogadói díj: szolgálati idő az apáknak is

A kétévesnél, ikrek esetén három évesnél nagyobb gyermeket örökbefogadó szülő részére vehető igénybe ez a csecsemőgondozási díjhoz nagyon hasonló ellátás, a csecsemőgondozási díjjal azonos időtartamra és jogosultsági feltételek szerint.

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES): szolgálati idő az apáknak is

GYES-re a szülő, tehát akár az anya, akár az apa jogosult a gyermek három éves koráig, tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetén tíz éves koráig. Ikergyermekek esetén a jogosultság a tankötelessé válás évének végéig áll fenn.

Gyermeknevelési támogatás (GYET): szolgálati idő az apáknak is

A közkeletű nevén főállású anyaságként ismert ellátás a több kisgyermekkel rendelkező szülők helyzetét segíti. Ezért a főállású anyaság megnevezés nem is helytálló, de tény, hogy a gyakorlatban inkább az anyák maradnak otthon a kicsikkel, mint az apák.

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel, és a legfiatalabb gyermek három és nyolc éves kor közötti.

Gyermekek otthongondozási díja (GYOD): szolgálati idő apának is

Gyermekek otthongondozási díjára jogosult a szülő, örökbefogadó szülő, tehát akár az anya, akár az apa, aki súlyos fogyatékosságból, vagy tartós betegségből eredően önellátásra képtelen gyermekét ápolja, gondozza.