Család

Ezek a GYOD 2024-es szabályai

Ki jogosult a gyermekek otthongondozási díjára, mekkora az összeg nagyság és meddig jár?
2024. Február 07.
gyerek anyja kezét fogja
Kép: Getty Images

Kinek jár?

A gyermekek otthongondozási díjára (GYOD-ra) jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki a súlyos fogyatékosságból, vagy tartós betegségből eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekéről gondoskodik. A betegség akkor tekinthető tartósnak, ha a gyermek előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.

Ha a szülő nem tudja ellátni a gondozást, akkor a szülőn kívül más, a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozó számára is megállapítható a GYOD.

A GYOD összege

A GYOD összege eléri a minimálbér 2023. december 1-jétől érvényes összegét, azaz a 266.800 forintot havonta.

A GYOD-ból nyugdíjjárulékot kell fizetni, ezért időtartama nyugdíjra jogosító szolgálati időt jelent. Az ellátásban részesülő személy jogosult egészségügyi szolgáltatásra is.

A gyermekek otthongondozási díja egyidejűleg csak egy gyermek után folyósítható, de a havonkénti összeg másfélszerese illeti meg a szülőt, ha több olyan gyermekéről is gondoskodik, akik után egészségi állapotuk alapján a GYOD megállapítható lenne.

Munkavégzés a GYOD mellett

A GYOD mellett napi négy órában lehet keresőtevékenységet folytatni, vagy időkorlát nélkül, ha a munkavégzés otthon történik.

(Ado.hu)