Pénztárca

A felsőoktatásban tanuló gyermek után nem jár családi pótlék – neked kell lemondani!

Ha idén érettségizett gyermeked, akkor júliustól már nem jár utána családi pótlék, ám neked kell bejelentened a jogosultság megszűnését.
2023. Július 10.
iskolások
Fotó: Getty

A gyermekek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járul hozzá nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás (családi pótlék) formájában. A családi pótlék összege 2023-ban egygyermekes család esetén 12 200 Ft, kétgyermekes család estén 13 300 Ft gyermekenként.

Meddig jár a családi pótlék?

Gyermekünk születésétől a tankötelezetté válásáig nevelési ellátást folyósítanak számunkra, ezt követően iskoláztatási támogatásban részesülünk szülőként.
Ez utóbbi a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését (Magyarországon tizenhat éves kor, vagyis annak a tanévnek a vége, amelyben az illető ezt betölti) követően a köznevelési vagy szakképző intézményben tanuló gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti – olvasható a Magyar Államkincstár tájékoztatójában.
Amennyiben tehát a családi pótlékra jogosult gyermek befejezi tanulmányait, vagy átlépi a rendeletben megadott korhatárt, akkor megszűnik a támogatásra való jogosultsága, amelyről az ellátást megállapító hatóságot 15 napon belül szükséges értesíteni.

Érettségi után

Ha gyermeked idén érettségizett, és nem fog tovább közoktatási intézmény nappali tagozatára járni (szakképzettséget szerezni), akkor az utána járó családi pótlékra csak a tanév végéig, azaz június 30-ig van jogosultságod. Mivel a családi pótlékot mindig a tárgyhót követően folyósítják, ezért a július elején kézhez kapott családi pótlék még a június hónapra járó összeg.
Fontos azt is tudnod, hogy az után a diák után, aki a felsőoktatásban (főiskolán vagy egyetemen) tanul tovább, már nem jár ez a juttatás.

Mikor szűnik meg a tanulói jogviszony az egyes iskolatípusok esetében?

A nemzetközi köznevelésről szóló törvény szerint a tanulói jogviszony gimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján, szakgimnáziumi tanulmányok esetén pedig az utolsó évfolyam elvégzését követő első képesítő vizsgaidőszak utolsó napján szűnik meg. Amennyiben szakgimnáziumba járó gyermeked nem szeretne vagy nem tanulhat tovább, a közismereti oktatás utolsó évfolyama elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján szűnik meg tanulói jogviszonya. Ha gyermeked szakiskolában tanul és szakvizsgára jelentkezik, akkor az utolsó évfolyam elvégzését követő első szakmai vizsgaidőszak utolsó napján; amennyiben nem vesz részt szakmai vizsgán, akkor az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján szűnik meg tanulói státusza.

Hol jelentheted be a jogosultság megszűnését?

A családi pótlék esetén a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti vármegyei, illetve fővárosi kormányhivatal családtámogatási osztályának kell bejelentened a jogosultság megszűnését.

Ezt az alábbi módokon teheted meg:

  • a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti vármegyei, illetve fővárosi kormányhivatal családtámogatási osztályának ügyfélszolgálatán(vagy postai úton nekik címezve)
  • országosan bármely kormányablakban
  • elektronikus úton az e-Papírszolgáltatás segítségével

Az e-Papír felületen válaszd a kormányhivatali ügyek, családtámogatási feladatok ügytípust, címzettként pedig a lakó- illetve tartózkodási helyed szerinti vármegyei vagy fővárosi kormányhivatalt. Leveledben tüntesd fel a saját és gyermeked személyes adatait (név, születési név, születési hely és idő, TAJ-szám, lakcím); illetve a felületen csatolmányként töltsd fel a lemondás formanyomtatványát (ezt előzetesen ki kell nyomtatni, majd beszkennelni).

A formanyomtatványon a megszüntetés kezdő időpontjának azt a dátumot kell megadnia, amikor megszűnik a gyermek jogviszonya az oktatási intézménnyel (tanév vége).

A felsőoktatásban tanuló gyermek eltartottnak számít

Amennyiben további gyermekek is vannak a családban, az utánuk járó családi pótlék összegének megállapításakor lehetőség van azt a gyermeket is figyelembe venni, aki után már nem vagyunk jogosultak a családi pótlékra. Így az összeg megállapításánál a felsőoktatási intézményben, első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatók is beleszámítanak, amennyiben nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel. Ezekben az esetekben a gyerekszámba beszámító gyermek tanulói jogviszonyát a hallgatói jogviszony igazolással igazolhatod.

2023-ban az egy gyermek után járó után járó 12200 forint helyett a kétgyermekesek után járó 13300 forintot kaphatja meg a szülő a fiatalabb gyermek után.

További kérdésed van?

Hívd a Kormányzati Ügyfélvonal – telefonos ügyfélszolgálatot az 1818-as számon!

Küldj email-t az [email protected]!

Érdeklődj az Államkincstárnál az alábbi űrlap kitöltésével!