Terhesség

Otthon szülés: Nobel díj vagy börtön?

Egy nap alatt több mint kétezren írták alá a petíciót, mely a Geréb Ágnessel történt igazságtalanságra hívja föl a figyelmet.
2011. December 21.

December 20-án, dr. Geréb Ágnes egyéves házi őrizetének évfordulóján számos hazai és külföldi magánszemély és emberi jogi jogvédő, valamint szakmai szervezet létrehozta az „Igazságot Geréb Ágnesnek” Mozgalmat. A mozgalom célja, hogy igazságot és egyenlő bánásmódot követeljen az orvosnő számára. ( A petíciót it írhatod alá! ) A nemzetközileg is elismert bába, szülész-nőgyógyász orvos, és pszichológussal szemben kettős mércét alkalmaz az igazságszolgáltatás, koncepciós perek folynak ellene. E kijelentéseket az alábbi tények támasztják alá:

1. dr. Geréb Ágnes az egyetlen olyan szülész nőgyógyász Magyarországon, akinek szakmai felelősségét kizárólag büntetőeljárás keretében vizsgálják, nem pedig kompetens szakmai grémium előtt.

2. Igazságügyi szakértőként kizárólag kórházi tapasztalattal rendelkező, az otthonszüléssel szemben leplezetlen ellenszenvvel viseltető orvosok járnak el kizárólag kórházi szülésvezetési protokollok alapján, ahelyett hogy intézeten kívüli szüléskísérésben jártas hazai szülésznők vagy nemzetközi szaktekintélyek bevonásával derítenék ki az igazságot.

3. Az eljáró orvos-szakértők szakmai hozzáértése is kérdéses, hisz az általuk számon kért eljárások legtöbbjét a WHO a megszüntetendő, vagy a kérdéses eljárások közé sorolja.

4. Tovább erősíti a támadássorozat koncepciós jellegét a számtalan eljárási hiba. Ezek közül a legkirívóbb az immáron egy éve tartó házi őrizet. A kényszerintézkedést az ügyészség, illetve a bíróság a bűnismétlés veszélyével magyarázza, amely gondatlan bűncselekmény esetén fogalmilag kizárt.

A Mozgalom véleménye szerint dr. Geréb Ágnes helyzete az otthonszülés jogi szabályozása terén tapasztalt több évtizedes állami mulasztás következménye, ez sérti az ő, valamint a többi, intézeten kívüli szüléseknél közreműködő egészségügyi szakember tevékenységének szakszerű és pártatlan megítéléséhez fűződő jogát.

Kedden, azaz december 20-án az Igazságot Geréb Ágnesnek Mozgalom tagjai a fent vázolt helyzet orvoslására tett javaslataikat tartalmazó levelet, egy Igazságot Geréb Ágnesnek felirattal díszített mézeskalács kíséretében adták át számos közjogi méltóságnak.

Az alábbi linken Ina May Gaskin, Alternatív Nobel-díjas amerikai bába beszél Geréb Ágnesről és a háborítatlan szülésről: