Baba

Csecsemőgondozási díj – CSED 2018

A csecsemőgondozási díj, azaz CSED a gyermek születéséhez kapcsolódóan kieső jövedelem pótlását szolgálja. Hogy mekkora összegű csecsemőgondozási díj illet meg, annak kiszámítása egy kissé bonyolultabb, de segítünk neked ebben és az igénylés menetében is.
2017. December 12.
Csecsemőgondozási díj - CSED 2018

Biztosítási jogviszony szükséges

A CSED a szülési szabadság időtartamára járó pénzbeli ellátás, amely biztosítási jogviszonyhoz kötött, tehát az a nő jogosult rá, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Egyéb követelmény, hogy a gyermek a biztosítás tartama alatt, a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül, vagy a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szülessen.

A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie, és az előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani

– a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti biztosításban töltött időt,

– a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét,

– a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,

– illetve a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét is.

A csecsemőgondozási díjjal kapcsolatban változás, hogy 2018. január 1-től a vérszerinti apa a korábbiakhoz képest több élethelyzetben is jogosult lehet.

Mennyi időre jár a CSED?

Az anyát 24 hét szülési szabadság illeti meg, melyből legalább két hetet köteles igénybe venni, a csecsemőgondozási díj pedig a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg.

A CSED legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a koraszülött gyermekek esetében – ilyenkor ugyanis a szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.

A szülési szabadság megszűnik abban az esetben, ha a gyermek halva születik, ha a gyermek a születését követően hal meg, a halálát követő 15. napon, illetve ha a gyermek kikerül a háztartásból, a gyermek elhelyezést követő napon.

Nem az utolsó havi bér alapján számolják

A CSED összegének megállapításánál nem az utolsó havi béreddel kalkulálnak, hanem ahhoz a naphoz képest, amikortól igénybe vennéd a támogatást, visszaszámolnak 3 hónapot, és az ettől a naptól visszafelé számolt, 180 naptári napi jövedelem figyelembe vételével állapítják meg a csecsemőgondozási díjat, ha a biztosítási idő folyamatos.

Ha ez alatt az időtartam alatt nincs 180 naptári napi jövedelem, de legalább 120 naptári napi igen, akkor a csecsemőgondozási díj alapját ennek a figyelembevételével állapítják meg. Ha 120 napi jövedelem sincs, akkor a CSED megállapításához az érvényes minimálbér kétszeresét veszik alapul, kivéve, ha a tényleges kereset ennél alacsonyabb.

A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén szintén nem a megszakítást megelőző jövedelmet veszik figyelembe, hanem visszamenőleg keresnek 180 napot, legfeljebb az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig.

A CSED összege a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 70 %-a, amely személyi jövedelemadó köteles bruttó összeg, így a megjelölt adókedvezmények figyelembevételével a személyi jövedelemadó-előleget a folyósító szerv levonja. Viszont a csecsemőgondozási díj után egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot nem kell fizetned.

Hogyan igényelheted meg?

A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a “Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani, a biztosított foglalkoztatójához. Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, akkor a volt foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell

– ha a biztosítás megszűnését követően igényelsz CSED-et, vagy ha első alkalommal igényelsz pénzbeli ellátást és a kétévi folyamatos biztosítási időn belül több foglalkoztatód is volt, az “Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt,

– ha a csecsemőgondozási díjat a gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó apja igényli, mert a szülő vagy örökbefogadó nő egészségi állapota miatt kikerül a háztartásból, a “Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” nyomtatványt, és az egészségügyi szolgáltató erről szóló nyilatkozatát,

– illetve amennyiben a jogosultság megállapításához szükséges, az igazolást a közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok idejéről.

Ha az ellátást csak a szülés napjától igényled társadalombiztosítási kifizetőhelynél, akkor a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát is mellékelned kell a kérelemhez.

Mikor várhatod a folyósítást?

Az első megállapítást és folyósítást követően a csecsemőgondozási díjat havonta egyszer, utólag kell folyósítani – az igénylő kérelme szerint postai úton vagy bankszámlára utalással. A CSED-et minden esetben a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, de legkésőbb a bérfizetési napon meg kell kapnod.

Kapcsolódó cikkeink családi ellátások témában:

A csecsemőgondozási díj – CSED

Családi pótlék

A gyermeknevelési támogatás – GYET