Baba

Start-számla 2021

A gyermekek életkezdését megkönnyítő megtakarítási formák közül a legnépszerűbb és legismertebb a Start számla. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.
2021. Január 11.
Start-számla 2021. (fotó: Getty Images)

Fontos tisztázni, hogy sokan pontatlanul használják az életkezdési támogatás és Start-számla fogalmakat, és sokan hajlamosak a kettőt össze is keverni. Ebben az útmutatóban rendet teszünk a fogalmak között is.

Mi az életkezdési támogatás?

Ez egy 2006-óta létező egyszeri fix összegű állami támogatás, ami minden Magyarország területén élő magyar állampolgár számára alanyi jogon jár. Ez a pénz tehát a nagykorúvá vált állampolgárok életkezdésének támogatására szolgál, vagyis ehhez az összeghez csak felnőtt korában juthat hozzá a támogatott gyermek.

Erre a támogatásra a 2017. június 30. napját követően született Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok vagy magyar igazolvánnyal rendelkező személyek is jogosultak.

Mekkora az életkezdési támogatás összege?

Az életkezdési támogatás összegét a költségvetés határozza meg. 2021-ben ez 42 500 Ft.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult/ nevelésbe vett gyermek esetében ez az összeg csekély mértékben magasabb, és számukra a születés évét követő hetedik és tizennegyedik évben újabb támogatást biztosít az állam.

Kell-e igényelnünk az életkezdési támogatást?

Nem, mert ez az összeg automatikusan jár a gyermeknek. Erről írásbeli értesítőt küldenek a törvényes képviselő számára.

A Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok esetében azonban a támogatás nem jár automatikusan, ezt kérelem útján meg kell igényelnie a törvényes képviselőnek.

Mi az a Start-számla?

Az életkezdési támogatást az ún. Start-számlán kezeli az állam. Erre a fix összegre ugyanis minden évben kamat kerül, aminek összege megegyezik a mindenkori infláció értékével. Ez tehát egy nagyon szerény megtakarítást tesz lehetővé.

Amit azonban fontos hangsúlyozni, az az, hogy a szülők erre a számlára nem tehetnek be pénzt!

Jogos a kérdés, hogy akkor mégis miként növelhető a Start számlán lévő életkezdési támogatás? Itt kell szót ejtenünk a Kincstári Start-értékpapírszámláról!

Mi az a Kincstári Start-értékpapírszámla?

Ez egy olyan megtakarítási számla, amin a gyermek nagykorúságáig gyűjthetjük az általunk betett pénzt.

Törvényes képviselőként gyermekünk 18. életévének betöltéséig bármikor van lehetőségünk arra, hogy az állam által nyújtott életkezdési támogatás összegét az életkezdési letéti számláról a Kincstári Start-értékpapírszámlára helyezzék át. Ez azt jelenti, hogy ilyen számlát nem csak újszülöttek számára lehet nyitni tehát!E számla további előnye, hogy annyit teszünk rá, amikor és amennyit szeretnénk, és az egyéni befizetésekre az állam évente további támogatást nyújt. Így minden évben a befizetések 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb évi 6000 Ft állami támogatás jár.

A Start-számla előnye, hogy semmiféle költséggel nem jár, ha ezt a befektetési formát választjuk, és a gyermek 18. életévének betöltéséig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemű adó, járulék és illeték alól.

Mi az a Babakötvény?

Ez a fogalom a Kincstári Start-értékpapírszámlával kapcsolatos, és annyit kell róla tudni, hogy a számlán lévő összes megtakarítás (az életkezdési támogatás, valamint a számlára betett pénz és a kamatok is) ún. Babakötvénybe kerül befektetésre, ami egy változó kamatozású, 19 évnyi futamidejű állampapír.

Hogy és miként nyithatunk Kincstári Start-értékpapírszámlát?

Amennyiben Kincstári Start-értékpapírszámlát szeretnénk nyitni a Kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatát kell felkeresnünk.2020. április 27. óta már otthonról is vásárolható Babakötvény, illetve nyitható Értékpapírszámla az Ügyfélkapun keresztül elérhető Webkincstárban vagy Mobilkincstárban. Így már nem szükséges személyes megjelenés a Start-értékpapírszámla megnyitásához.

Fontos információ, hogy a 2006. január 1. előtt született belföldi, valamint 2017. július 1. előtt született külföldön élő, 18. életévét még be nem töltött magyar gyermek esetében induló összegként számlanyitáskor a családtagnak kell befizetni 25 000 forintot.A számlanyitáshoz többféle dokumentumra lesz szükségünk, erről részletes tájékoztatást a Magyar Államkincstár vonatkozó oldalán találhatunk.

Mikor lehet hozzájutni a Kincstári Start-értékpapírszámlán lévő megtakarításhoz?

Csakis akkor, amikor gyermekünk nagykorúvá vált, vagyis elérte a 18. életévét, de csak abban esetben, ha már legalább 3 évig létezett a babakötvényünk előtte.

Ha tehát – tegyük fel – hogy 17 éves korában nyitottunk egy ilyen számlát, akkor csak 20 éves korában juthat hozzá az összeghez.