Gyerek

GYES 2021

A gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) alanyi jogon járó, havi rendszerességgel folyósított támogatás. Ebben az összefoglalóban minden fontos információt megtalálsz a gyermekgondozást segítő ellátásról.
2021. Január 11.
GYES 2021 (fotó: Getty Images)

Ki jogosult GYES-re?

Gyermekgondozást segítő ellátást kaphat:

  • a gyermek szülője
  • a gyámja
  • a nagyszülő (amennyiben a gyermek betöltötte 1. életévét, és szülei háztartásában nevelik)

Ha a szülők együtt (és a gyermekkel közös háztartásban) élnek, megállapodásuk szerint bármelyikük igényelheti a GYES-t.

Meddig jár a GYES?

A GYES csak a CSED, GYED lejártát követően folyósítható. Ha ezt nem folyósítanak, akkor a gyermek születésétől kaphatjuk meg.

A szülő a saját háztartásban nevelt gyermek hároméves koráig jogosult erre az ellátásra, míg ikergyermekek esetében a tankötelessé válás évének végéig jár a GYES.Amennyiben a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, akkor 10. életévének betöltéséig folyósítják a támogatást.

Örökbefogadás esetén speciális szabály lép érvénybe: ha a gyermek a 3 éves életkort már betöltötte, az örökbefogadó szülő GYES-re lehet jogosult a gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított hat hónap időtartamig.

Hány gyermek után kaphatunk GYES-t?

A jogosult egyidejűleg legfeljebb két gyermek után kaphat GYES-t (GYES Extra), a harmadik gyermek után már nem. Ilyenkor a jogosultságot csak az egyik szülő részére lehet megállapítani (ez a szülők választása szerint bármelyikük lehet). Ha például a GYES-t az első gyermek után az anya számára folyósítják, akkor a második gyermek megszületése esetén az újabb GYES-t is kizárólag az anya igényelheti, így egyidejűleg a két GYES összegét az anya számára fogják folyósítani.Fontos kivétel, hogy az ikreket egy gyermeknek kell tekinteni! Így, ha az első vagy a második terhességből ikergyermekek születnek, ugyan három gyermek van a családban, de mégis jár mindegyik után a GYES.

Mikor nem jár gyermekgondozást segítő ellátás?

Nem jár a GYES az esetben, ha:

  • a fél évesnél fiatalabb gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el
  • a GYES-t igénybe vevő szülő a gyermek fél éves kora előtt keresőtevékenységet folytat
  • a szülő előzetes letartóztatásban/börtönben van.

Továbbá nem folyósítható GYES annak a szülőnek sem, akinek a gyermekét a gyámügyi törvény alapján átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, esetleg 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el.

Mekkora a GYES összege 2021-ben?

A törvény a GYES havi összegéről úgy rendelkezik, hogy az – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

A GYES havi összege 2021-ben 28.500 Ft, ikergyermekek esetén a havi összeg a gyermekek számával többszöröződik. Ebből az összegből 10 százalék nyugdíjjárulékot vonnak le.

Dolgozhatunk-e GYES mellett?

Igen, bizonyos feltételek mellett dolgozhatunk.

A szülő a gyermek féléves korától időkorlátozás nélkül végezhet a GYES mellett keresőtevékenységet.

Amennyiben a nagyszülő részesül a GYES-ben, akkor ő a gyermek hároméves kora után, heti 30 órát meg nem haladó időtartamban dolgozhat. Ha azonban otthonában végez keresőtevékenységet, akkor ezt időkorlátozás nélkül megteheti.

Az az örökbefogadó szülő, aki a gyermek 3. (tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén 10.) életévének betöltését követően részesül GYES-ben, heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet.

Hogy és hol igényelhető meg a GYES?

A GYES a megfelelő formanyomtatvány (“Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására”) kitöltésével és benyújtásával igényelhető.Szülő esetében személyesen igényelhető az igénylő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál, az integrált kormányzati ügyfélszolgálatoknál, illetve – ha van ilyen -, akkor a munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen.Ha nagyszülő igényelné a GYES-t, akkor neki a fenti formanyomtatványt és emellett a “Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához” című további nyomtatványt is be kell nyújtania, amelyet a gyermek anyjának és apjának is alá kell írniuk. Nagyszülő és örökbefogadó szülő igényét kizárólag az igénylő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bírálja el.

A GYES-t online ügyfélkapuval is lehetséges intézni, ekkor a Magyar Államkincstár oldalát kell használni, innen navigálnak tovább az űrlapokhoz.

Igényelhető-e a GYES visszamenőlegesen?

Ha a jogosult már igényelhetné a GYES-t, de valamely okból a kérelmet nem nyújtotta be azonnal, számára legfeljebb két hónapra visszamenőleg lehet megállapítani az ellátást, mégpedig az igénylését megelőző második hónap első napjától kezdődően.