Gyerek

Otthonfelújítási támogatás 2021

2021. január 1-jétől vehetjük igénybe az otthonfelújítási támogatást, aminek keretében az állam utólag kifizeti lakásfelújítási költségeink felét, maximum 3 millió forintot. Tudj meg minden fontos információt erről a lehetőségről!
2021. Január 07.
Otthonfelújítási támogatás 2021. (fotó: Getty Images)

Mire szolgál az otthonfelújítási támogatás?

Az otthonfelújítási támogatás egy vissza nem térítendő, egyetlen alkalommal igényelhető támogatás, amit házunk vagy lakásunk felújítására, korszerűsítésére fordíthatunk.

Fontos hangsúlyozni, hogy utófinanszírozásról van szó, tehát a felújítással kapcsolatos anyagköltség- és munkadíjat nekünk kell előre kifizetnünk, és az állam utólag adja rá a támogatást.

Mekkora összeget igényelhetünk?

A felújítással kapcsolatos költségek 50 százalékát, maximum 3 millió forintot kaphatunk meg támogatásként.

Fontos kitétel ugyanakkor, hogy a támogatás összegében 50-50 százalékban kell szerepelnie az anyagköltség, illetve a vállalkozói munkadíjnak!

Milyen típusú ingatlanra igényelhető meg a támogatás?

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban

– lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlanra vagy

– tanya vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeire

Nyaralóra, zártkertre akkor sem igényelhető a támogatás, ha ebben élünk.

Kik igényelhetik meg az otthonfelújítási támogatást?

Az új támogatást minden – gyermeket nevelő vagy váró – szülő igényelheti együttesen, amennyiben:

– még csak gyermeket várnak, de a magzat már legalább 12 hetes

– legalább egy gyermekük van, aki a felújítandó ingatlanban lakik, és még nem töltötte be a 25. életévét (kivéve, ha a gyermek fiatalabb, mint 1 éves és/ vagy az ingatlan tulajdonjogának megszervezése, a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül történt)

Az igénylésnek nem feltétele a házasság.A gyermekét egyedül nevelő szülő akkor jogosult a teljes, akár 3 millió Ft összegű állami támogatásra, ha minden gyermeke vele közös háztartásban él.

Milyen felújítási, korszerűsítési munkákra vehető fel az otthonfelújítási támogatás?

A Babaszoba korábbi cikkében olvashatjátok azt a tételes listát, amiben felsoroljuk, hogy milyen munkálatokra lehet felvenni a vissza nem térítendő otthonfelújítási támogatást.

Milyen további feltételeknek kell megfelelni még a támogatás igényléséhez?

Tb-jogviszony

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylőnek – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylőnek – legalább 1 éves – munkavégzéshez, tanuláshoz vagy gyermekneveléshez kapcsolódó – folyamatos Tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie. A közfoglalkoztatotti jogviszony nem megfelelő, de a nyugdíj melletti munkaviszony elfogadható.

Ha mindkét szülő csak a saját maga által fizetett tb-vel rendelkezik, nem lehet igénybe venni az otthonfelújítási támogatást.

Köztartozás

Az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott köztartozása.

Az ingatlan

A kérelem benyújtásának időpontjában a lakásban az igénylőnek és a gyermeknek legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie, és a támogatással érintett lakás legalább egy éve a lakóhelyük.Az egyéves elvárás nem feltétel akkor, ha az igénylő ennél kevesebb ideje vásárolta a meg a szóban forgó ingatlant, valamint akkor, ha a gyermek születésétől nem telt még el egy esztendő.

Tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe.

Vállalkozói szerződés

Az igényléshez szükség lesz egy 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozási szerződésre (vagy szerződésekre) is, amely tartalmazza a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját.

Fontos: A felújítást végző vállalkozó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa, illetve gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem lehet tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.

Számla

A felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával igazolni kell.

A támogatás az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe

Nem fogadható el olyan számla, amelyet az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában családi otthonteremtési kedvezmény kapcsán már elszámolt.

Hogy igényelhető meg az otthonfelújítási támogatás?

Az otthonfelújítási támogatás 2022. december 31-ig igényelhető:

– Elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén (A Tulajdon- Ingatlan menüpont alatt) elérhető elektronikus nyomtatvány (Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására) kitöltésével

– Postai úton (Magyar Államkincstár, 1938 Budapest)

– Személyesen a kormányablaknál

A kérelemhez szükséges nyomtatványok az az Államkincstár oldaláról tölthetők le.

A kérelmet 30 napon belül elbírálják, a pozitív bírálatot követően pedig 5 napon belül folyósítják a támogatási összeget.

Meddig igényelhető meg az otthonfelújítási támogatás?

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.