Gyerek

Otthonfelújítási támogatás 2022

Az Otthonfelújítási támogatás akár 3 millió forint segítséget is jelenthet lakásunk felújításához vagy bővítéséhez. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!
2021. November 22.
Otthonfelújítási támogatás 2022 (Fotó: Getty Images)

Mi az az Otthonfelújítási támogatás?

Az Otthonfelújítási támogatás egy vissza nem térítendő, utófinanszírozott állami támogatás, amit otthonuk felújítására, korszerűsítésére vehetnek igénybe a gyermeket nevelő vagy váró családok 2022. december 31-éig.

Mekkora az Otthonfelújítási támogatás összege 2021-22-ben?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50 százaléka, de legfeljebb 3 millió forint. A támogatás mellé 6 millió forint – kedvező kamatú – otthonfelújítási kölcsönt is igényelhető.

Milyen kritériumoknak kell megfelelnie az ingatlannak, amire az Otthonfelújítási támogatást igényeljük?

 • Az együttes igénylők, valamint a gyermek együttesen legalább 50 százalékos bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.
 • Együttes igénylés esetén legalább egy éve van bejelentett lakcímük a támogatásban érintett lakásban.
 • Csak olyan magyarországi ingatlan esetében vehető igénybe a támogatás, amely az ingatlannyilvántartás szerint lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel van nyilvántartva.

Kik igényelhetik az Otthonfelújítási támogatást?

A támogatást a gyermeket nevelő vagy váró (12. hetet betöltött magzat) azonos lakóhellyel rendelkező házastársak, illetve élettársak igényelhetik együttesen. Az igénylőnek magyar állampolgárnak kell lennie.

További fontos kritérium, hogy a gyermek 25 év alatti legyen, és az ingatlanban éljen.

Kikre nem vonatkozik az életkorbeli korlátozás?

Az életkori korlátozás nem vonatkozik azokra, akik:

 • gyermekek otthongondozási díjában részesülnek, vagy
 • súlyos mozgáskorlátozottnak, illetve
 • egyéb fogyatékossággal élő személynek minősülnek.

Igényelhetik egyedülálló szülők is a támogatást?

Az egyedülálló szülők az Otthonfelújítási támogatás teljes összegre csak akkor jogosultak, ha legalább egy 25 éven aluli gyermekük velük él, és egyik gyermekük sem él a másik szülőnél.

Ha a szülők elváltak, de megosztva nevelik a gyermekeiket, akkor 50-50 százalékban igényelhetik a támogatást.

Mi történik, ha meghal az egyik igénylő?

A vonatkozó kormányrendeletben 2021 szeptemberében életbe lépő változás szerint, ha az egyik szülő halála esetén a túlélő másik szülőnél a lakóhelyre vonatkozó feltételek nem állnak fenn, a túlélő szülő a támogatást egyedülállóként igénybe veheti akkor is, ha:

 • az elhunyt szülő halála a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be, és
 • a lakóhelyre vonatkozó feltétel az elhunyt szülő tekintetében a halála napján vagy az azt megelőző három hónapos időszakon belül bármely időpontban teljesült, továbbá
 • a halál napján az együttes igénylés feltétele fennállt.

A túlélő szülőnek erről nyilatkozatot kell tennie. 

Milyen munkálatokra igényelhető az Otthonfelújítási támogatás?

Gyakorlatilag szinte minden kül- és beltéri munkára igénybe vehető a támogatás ám az összeg felét munkadíjra, a másik felét pedig az anyagokra kell költeni.

A Babaszoba korábbi cikkében olvashatjátok azt a tételes listát, amelyben felsoroltuk, hogy milyen munkálatokra lehet felvenni a vissza nem térítendő otthonfelújítási támogatást, most azonban nézzük meg, milyen változások történtek 2021-ben!

2021 szeptemberétől tovább bővült azoknak a beruházásoknak a köre, amelyekre felhasználható a támogatás. Fontos változás, hogy a támogatás igénybe vehető akadálymentesítési munkára, ami az építési-szerelési munkák mellett speciális eszközöket és műszaki megoldásokat is magába foglal. Az Otthonfelújítási támogatást felhasználhatjuk továbbá kültéri burkolat kialakítására, külső elektromos munkákra, valamint a nyílászáró beépítésére és párkány/küszöb kialakítására is.

Milyen kritériumoknak kell megfelelnie az Otthonfelújítási támogatás igénylőinek?

2021 szeptemberétől léptek érvénybe a következő módosítások:

 • Az igénylő – vagy együttes igénylés esetén legalább az egyikük – továbbra is rendelkezzen egy év folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal, melyben egybefüggően maximum 30 nap megszakítás történt. Ez nem számít bele az egyéves jogosultsági időszakba.
 • Özvegyek esetében immár figyelembe lehet venni az elhunyt társ társadalombiztosítási jogviszonyát is
 • A társadalombiztosítási jogviszonyba beszámítható a külföldön megszerzett felsőoktatási (nappali) tanulmányok ideje is, az esetben, ha itt a Magyarországon is egyenértékűen elismert oklevelet lehet szerezni.
 • Az igénylők közül egyik félnek sem lehet adó- vagy köztartozása, de az 5000 forint alatti köztartozás már nem kizáró tényező.

Amennyiben a szülők mindegyike saját maga után fizeti a TB-t, akkor nem lehet igénybe venni az otthonfelújítási támogatást.

Hányszor és meddig vehető igénybe az Otthonfelújítási támogatás?

Az utolsó számla kiegyenlítését követően 60 nap áll a rendelkezésünkre a támogatás igénylésére. Legkésőbb 2022. december 31-ig lehet benyújtani kérelmet.

A támogatás csak egyszer vehető igénybe!

Hogy néz ki az Otthonfelújítási támogatás igénylésének folyamat a gyakorlatban?

Benyújtandó számlák, szerződések

A felújítási munkákat 2021. január 1-jét követően kiállított és teljesített számlák másolatával kell igazolni (5 százalékos ÁFÁ-s számlák nem megfelelőek az igénylés során). A számlákról egy összesítést is kell készítenünk (erre találunk egy mintát a MÁK oldalán), illetve csatolnunk kell a számlák kiegyenlítéséről szóló igazolásokat is (pl. átutalási megbízások).

Fontos, hogy szükségünk lesz még egy írásos megállapodásra is a munkálatokat elvégző szakemberrel/céggel (a MÁK oldaláról letölthető egy sablon), aki nem lehet rokon, közeli hozzátartozó vagy élettárs. A felújítási, építési, szerelési munkálatokat egy vagy több vállalkozó is végezheti.

További csatolandó dokumentumok

Be kell nyújtanunk a gyermekről (várandósság 12. hetét betöltött magzatról), illetve az ingatlanról a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat, de szükség lehet a jogszabályban rögzített, egyéb speciális esetekre megjelölt dokumentumok benyújtására is.

Hol igényelhető az Otthonfelújítási Támogatás?

A támogatás iránti kérelmet és a szükséges dokumentumokat a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani.

Ezt megtehetjük:

 • személyesen a Kormányablakban
 • elektronikus úton, ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén
 • postai úton (Magyar Államkincstár, 1938 Budapest)

Mennyi idő alatt bírálják el a Otthonfelújítási támogatás iránti kérelmünket?

Az Államkincstárnak 60 napja van a kérelem elbírálására, kivéve, ha elektronikusan nyújtottuk be igénylésünket. Ez esetben 30 napon belül megtörténik az elbírálás.