Gyerek

GYET (gyermeknevelési támogatás) 2021

A gyermeknevelési támogatás (GYET), amit a hétköznapi szóhasználatban főállású anyaságnak is hívunk, a nagycsaládosoknak járó támogatás. Ebben az összefoglalóban minden fontos információt megtalálsz róla.
2021. Február 11.
GYET gyermekgondozási támogatás 2021 (Fotó: Getty images)

Mi az a GYET, és kiknek jár?

A gyermeknevelési támogatásra az a szülő illetve gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3 éves korától 8. életévének betöltéséig jár, függetlenül attól, hogy a család milyen vagyoni helyzettel bír, vagy hogy támogatást igénybe vevő szülő/gyám mennyi biztosítási idővel rendelkezik.

Hogy és hol kell igényelni a GYET-et?

A GYET az igénylő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál, valamint az integrált kormányzati ügyfélszolgálatoknál igényelhető írásban az erre szolgáló “Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására” formanyomtatvány kitöltésével. A nyomtatványhoz csatolni kell az elbíráláshoz szükséges dokumentumokat is.

A kitöltött nyomtatványt postai úton és személyesen is el lehet juttatni az ügyfélszolgálatokra.

Emellett a GYET igénylését elektronikus úton is el lehet indítani. Ehhez ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkezni, és az ügyfélkapun keresztül kell bejelentkezni a Magyar Államkincstár portáljára.

Mikor szűnik meg a GYET folyósítása?

A GYET folyósítása akkor szűnik meg, amikor – három gyermek esetén – a legidősebb gyermek betöltötte a 18. életévét, és ezzel a gyermekek száma három alá csökken. Ha azonban háromnál több gyermeket nevel a család, és van közöttük 3 fiatalabb testvér (aki 3 és 18 év közötti), akkor a GYET továbbra is jár. 

Mekkora a GYET összege 2021-ben?

A gyermeknevelési támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével azonos. Ez 2021-ben bruttó 28 500 Ft. Töredékhónap esetén, egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

Az ellátás adómentes bevételnek minősül, de 10 százalék mértékű nyugdíjjárulékot levonnak belőle. Így a kifizetett nettó összeg 25 650 Ft.

Kinek nem jár GYET?

A GYET-et nem vehetik igénybe azok, akik bizonyos egyéb, rendszeres pénzellátásokban (pl. táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, öregségi nyugdíj stb.) részesülnek.

Nem tartozik azonban a rendszeres pénzellátások közé:

  • gyermekgondozási támogatás
  • a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénz
  • baleseti táppénz
  • a kiemelt vagy az emelt összegű ápolási díj

Ezen folyósítások mellett tehát továbbra is igényelhető a GYET.

Az esetben sem jár ez a támogatás, ha olyan gyermek után igénylik meg, akit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el.

Lehet-e GYET mellett dolgozni?

Igen, lehet, amennyiben a gyermeknevelési támogatásban részesülő személy heti 30 óránál kevesebbet dolgozik. Ha az illető az otthonában végez kereső tevékenységet, akkor időkorlát nélkül dolgozhat GYET mellett.