Gyerek

GYES, gyermekgondozást segítő ellátás 2020

Mennyi a GYES összege 2020-ban? Hogyan lehet megigényelni a támogatást, és meddig jár az ellátás? Összefoglalónkban mindent megtalálsz a gyermekgondozást segítő ellátásról.
2020. Január 04.
GYES: összege és utalási időpontja

Kinek jár a GYES?

A GYES, vagyis a gyermekgondozást segítő ellátást bármelyik szülő igénybe veheti, aki egy háztartásban él a gyerekkel. Az ellátást igényelheti az örökbefogadó szülő, a gyám és a nagyszülő is. A GYES a gyerek 3 éves koráig jár, ikrek esetén pedig a tankötelessé válás évéig. Ha súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg gyerek van a családban, akkor a támogatás 10 éves korig jár.

Nagyszülők igénylése esetében ugyanazokat a feltételeket veszik alapul a GYES igénylése során, mint a szülőknél. A támogatáshoz szükség van a szülők beleegyezésére, de ehhez csak a gyerek 1 éves korától járulhatnak hozzá. Örökbefogadó szülők az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezés időpontjától számított hat hónapig igényelhetnek GYES-t, ha a gyerek a 3. életévét már betöltötte, illetve ikrek esetén, ha már tankötelesek, de még nem múltak el 10 évesek.

Mikor nem jár a GYES?

Nem jár a GYES abban az esetben, ha

  • ha gyerek fél évesnél fiatalabb, és napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el,
  • ha a GYES-t igénylő szülő dolgozik a gyerek féléves kora előtt,
  • ha a szülő börtönben van. Nem jár GYES annak a szülőnek sem, akinek a gyerekét a gyámügyi törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, esetleg 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el.

Mennyi a GYES összege 2020-ban?

A GYES-t havonta, utólag utalják, az összeget pedig az alapján állapítják meg, hogy a családban mennyi gyereket nevelnek. Az összeg gyerekenként 28 500 forint, amelyből 10% nyugdíjjárulékot kell fizetni. Ikrek esetében a gyerekek számának megfelelően többszöröződik az összeg.

A bankszámlákra történő utalás minden hónap 10. napjáig történik. Amennyiben új testvér születik a családba, a GYES-t más családtámogatási ellátásokkal (CSED, GYED) együtt is igénybe lehet venni, azonban egy gyerek után csak az egyik szülő jogosult az ellátásokra.

Lehet dolgozni GYES mellett?

GYES mellett dolgozni is lehet, de csak akkor, ha a gyerek betöltötte a féléves kort. Így lehet megigényelni a GYES-t Az igényléshez a “Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” elnevezésű formanyomtatványt kell kitölteni, amely az Államkincstár oldalán elérhető. Személyes ügyintézéshez a kormányablakhoz kell fordulni. Aki késve nyújtja be az igénylést, annak visszamenőleg az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától állapítható meg a jogosultság.

Kapcsolódó cikkek: