Gyerek

Családi pótlék 2020

Mennyi családi pótlék jár az egy, illetve a több gyereket nevelő szülőknek 2020-ban? Összegyűjtöttünk minden fontos információt arról, hogy mely gyerekek után jár és hogy igényelhető a családi pótlék, és hogy történik-e változás 2019-hez képest.
2019. December 28.
Családi pótlék: mikor érkezik és mekkora az összege?

Mi az a családi pótlék?

A családi pótlék tulajdonképpen egy gyűjtőfogalom, amely alatt a nevelési ellátást és iskoláztatási támogatást értjük. A pótlékot havonta, de évente összesen 13 alkalommal utalja az állam az igénylő családok bankszámlájára, vagy küldi ki nekik postán. 

Mennyi családi pótlék jár 2020-ban?

A családi pótlék összege 2020-ban sem változik (2009 óta nem emeltek az összegen), és továbbra is az határozza meg, hogy egy háztartásban mennyi gyereket nevelnek, illetve, hogy a gyereket vagy gyerekeket egyedülálló szülő neveli-e.

 • egy gyermeket nevelő család esetén 12 200 forint
 • egy gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén 13 700 forint
 • két gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 13 300 forint
 • két gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén gyermekenként 14 800 forint
 • három vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16 000 forint
 • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén gyermekenként 17 000 forint
 • tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékkal élő gyermeket nevelő család esetén 23 300 forint
 • tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékkal élő gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén 25 900 forint
 • tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén 20.300 forint
 • a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén 14.800 forint

Így változik a családi pótlék 2020-ban

A családi pótlék összege tehát jövőre sem változik, azonban 2020. január 1-jétől életbe lép egy új jogszabálycsomag a kormányhivatalok működésének egyszerűsítéséről. E szerint a családokat érintő fontos változás, hogy a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyereket nevelőknek nem kell mindig új igazolást benyújtani a családi pótlék igénylésére az Ügyfélkapun keresztül a gyerek 18. életévéig, ha az állapotát véglegesítették.

Eddig jár a családi pótlék

A családi pótlék a gyerek születésétől kezdődően addig jár, amíg a gyerek óvodába jár, köznevelési intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. (sajátos nevelési igényű tanuló esetében a 23.) életévét betölti. A törvény ide érti a középiskolai és az egyetemi tanulmányokat is.

A családi pótlék két részre osztható. Úgynevezett nevelési ellátás jár a hat év alatti, még nem tanköteles kicsiknek; és iskoláztatási támogatás jár a tankötelessé vált gyerekek után. Ma Magyarországon a tankötelezettségi korhatár 16 év, tehát családi pótlék már csak azok után az idősebb gyerekek után vehető fel, akik továbbtanulnak.

Egy speciális csoportot képviselnek a családi pótlék összegének megállapításánál azok a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyerekek, akik még egy háztartásban élnek a szülőkkel és iskolába járó testvéreikkel, nincs rendszeres jövedelmük és felsőoktatásban tanulnak. Ha a szülők kérik, akkor őket is figyelembe kell venni a gyermekszám, így a pótlék összegének megállapításakor. Erről részletesebben az Államkincstár oldalán olvashattok.

Ki igényelheti meg a családi pótlékot?

A családi pótlékot bármelyik szülő igénybe veheti, de csak az egyik szülő igényelheti meg. Kivételt csak azok az elvált szülők jelentenek, akik felváltva gondozzák gyereküket, és a szülői felügyeleti jog mindkettőjük esetében fennáll. Ebben az esetben a családi pótlékra 50-50 %-os arányban mindketten jogosultak.

A nevelési ellátásra és az iskoláztatási támogatásra, tehát családi pótlékra jogosult a tankötelezettség figyelembe vételével az, aki:

 • a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,
 • a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastársa,
 • az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és már folyamatban van az erre irányuló eljárás,
 • a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát olyan közirattal tudja igazolni, amelyet az ellátás megállapításának kérelme előtt legalább 1 évvel megelőzően állítottak ki,
 • a nevelőszülő, a gyám,
 • illetve az a személy, akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték.

  Saját jogán kérelmezheti az iskoláztatási támogatást az, aki köznevelési intézményben tanulmányokat folytat, megszűnt a tankötelezettsége, és akinek:

 • mindkét szülője elhunyt,
 • elhunyt a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától külön élő szülője,
 • a nevelésbe vétel alól kikerült,
 • megszűnt a gyámsága nagykorúvá válása miatt,
 • nem él egy háztartásban a vér szerinti, illetve örökbe fogadó szülőjével, nevelőszülővel, gyámmal,
 • az iskoláztatási támogatást a nagykorúvá válása előtt is neki folyósították a gyámhivatal szülői ház elhagyását engedélyező határozata szerint.

Hogyan lehet megigényelni a családi pótlékot?

Fontos, hogy a családi pótlék senkinek sem jár automatikusan, erre külön kérelmet kell benyújtani. A legegyszerűbb elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül megtenni, ugyanakkor személyesen és postai úton is el lehet intézni. A kérelemhez csatolni kell az aláírt fénymásolatát az ellátást igénylő személy, valamint a gyerek, gyerekek személyazonosító adatait igazoló dokumentumainak: ez lehet érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, illetve kártya típusú gépjármű vezetői engedély.

Ha a gyermek tartós betegséggel, illetve súlyos fogyatékossággal él, az ezt igazoló szakorvosi igazolást eredetiben kell csatolni, akárcsak a tanulói/hallgatói jogviszonyról kiállított igazolást.

Mikor érkezik a családi pótlék?

A családi pótlék már a kérelem benyújtásának időpontjától jár, visszamenőleg pedig legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától lehet megállapítani. Mint arról korábban írtunk, a családi pótlékot (két kivételtől eltekintve) minden hónap első munkanapján utalja el az állam, az összeg pedig rendszerint 1-2 nap alatt megérkezik a bankszámlákra. Akik a postai kifizetést választják, 4-6 nap alatt kapják meg a támogatást.

Kapcsolódó írásaink: