Baba

Start-számla és Babakötvény 2022

Az egyik legismertebb a gyermek életkezdését segítő megtakarítási formák közül a Start-értékpapírszámla, a Babakötvény. Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.
2021. December 26.
Start-számla és Babakötvény 2022 (Fotó: Getty Images)

Mi az életkezdési támogatás és mekkora az összege?

Először is érdemes tisztázni az életkezdési támogatás és a Start-értékpapírszámla közötti különbségeket. Minden magyar állampolgárságú gyermek, aki 2005. december 31. napját követően született, alanyi jogon jogosult az életkezdési támogatásra, melynek az összege 42 500 forint.

Ez egy egyszeri, fix összegű állami támogatás, amit a minimális kamatozású életkezdési letéti számlán írnak jóvá. A támogatáshoz a gyermek csak felnőttként, a 18. életévének betöltése után jut hozzá. A letéti számlán elhelyezett összeg évente az inflációval megegyező mértékkel kamatozik, egészen addig, amíg a gyermek nagykorú nem lesz – ezután ő rendelkezhet a támogatásról.

Az életkezdési letéti számlán lévő támogatás összege befizetéssel nem növelhető – a letéti számlán nyilvántartott összeget Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitásával lehet gyarapítani.

Az életkezdési támogatás minden belföldön élő magyar állampolgárságú gyermeknek alanyi jogon jár, továbbá jogosultak a támogatásra a 2017. június 30. után külföldön született magyar állampolgárságú vagy magyar igazolvánnyal rendelkezők is.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú gyermek esetén az életkezdési letéti számla automatikusan megnyitásra kerül, nem szükséges azt megigényelni. A külföldön élő magyar állampolgárságú gyermek esetén azonban szükséges benyújtani egy erre irányuló kérelmet.

Mi az a Kincstári Start-értékpapírszámla és a Babakötvény?

Ahogy arról fentebb már írtunk, egy úgynevezett Start-értékpapírszámlát szükséges nyitni ahhoz, hogy az életkezdési támogatás induló összege a gyermek nevére szóló számlára kerüljön, majd ott Babakötvényben kamatozzon.

A gyermek szülein túl egy hozzátartozó is megnyithatja a Start-értékpapírszámlát, amelyre az életkezdési letéti számlán nyilvántartott támogatás átkerül. Míg az életkezdési letéti számlára nem, az értékpapírszámlára befizetések teljesíthetők természetes személyek és önkormányzatok által; és a befizetések összegének felső korlátja nincs.

A Start-értékpapírszámla a gyermek 18. életévének betöltéséig bármikor megnyitható, így erre nem csupán az újszülött gyermek esetében van lehetőség. A számlára (a gyermek 18 éves koráig) bármikor befizethetünk akkora összeget, amekkorát éppen szeretnénk, ez nincs korlátozva. Emellé az állam további támogatást nyújt, amely minden évben a befizetések 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 12 000 forint 2022-től. Korábban az állami támogatás összege legfeljebb évi 6 000 forint volt, ezt emelik a duplájára 2022-től, amely egyaránt vonatkozik a meglévő és az új ügyfelekre is.

A Babakötvény is a Start-értékpapírszámlával kapcsolatos fogalom, ugyanis az értékpapírszámlán lévő összes megtakarítás – tehát az életkezdési támogatás, a számlára befizetett összeg, továbbá a kamatok – ebbe az állampapírba kerül befektetésre. A Babakötvény változó kamatozású, az előző év átlagos inflációja felett további 3 százalékkal kamatozik. Ez az állampapír, melyet a Magyar Állam évente bocsát ki, 1 forint alapcímletű, a futamideje pedig 19 év.

Hogyan nyithatunk Start-értékpapírszámlát?

A Kincstári Start-értékpapírszámla nyitásához fel kell keresnünk a Kincstár valamely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatát, de lehetőség van a számlanyitásra személyes megjelenés nélkül, Ügyfélkapun keresztül, a Webkincstárban vagy Mobilkincstárban is.

A Start-értékpapírszámla nyitásához szükség van néhány okmányra, dokumentumra, melyek részletes listája itt érhető el.

Fontos információ, hogy a 2006. január 1-je előtt itthon született, illetve a 2017. július 1. előtt született külföldön élő magyar gyerekeknek nem járt alanyi jogon az életkezdési támogatás, ezért esetükben a Start-értékpapírszámla megnyitásakor 25 000 forintot is be kell fizetni induló összegként.

A Start-értékpapírszámla vezetéséért, más számlavezetőtől történő átvételért, a megbízások teljesítéséért és a kifizetésért nem számít fel semmilyen díjat a Kincstár. A gyermek 18. életévének betöltéséig keletkezett megtakarítás és hozam mindennemű adó, járulék és illeték alól mentesül, így tehát semmiféle költséggel nem jár ez a befektetési forma.

Mikor lehet hozzájutni a Kincstári Start-értékpapírszámlán lévő megtakarításhoz?

Az értékpapírszámlán gyűjtött összeghez a 18. életévének betöltését követően férhet hozzá a gyermek. Fontos kiegészítés, hogy az összeg felvételéhez legalább három évnek el kell telnie a számlanyitástól számítva. Így ha a Start-értékpapírszámlát a gyermek 17 éves korában nyitották (hiszen ez 18 éves koráig bármikor megtehető), 20 éves koráig nem juthat a számlán lévő összeghez.

A felvett lejáratkori összeg felhasználása nincs előre meghatározva, így a gyermek szabadon elköltheti azt.

További információ és forrás:

allamkincstar.gov.hu

allamkincstar.gov.hu

allampapir.hu

babakotveny.hu

csalad.hu