Család

Milyen jogok illetnek meg, ha élettársak vagytok?

Majdnem egymillióan élnek élettársi kapcsolatban, és bár egyre többen tisztában vannak azzal, hogy eltérő jogok illetik meg a házastársakat és az élettársakat, még mindig sok a tévhit.
2022. November 16.
fiatal pár mosolyog

A magyarok mintegy fele tudja, hogy az élettársakra nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a házastársakra – ez derült ki a Kantar Hoffmann közvélemény-kutató nyáron készült reprezentatív felméréséből.

Közös gyermek élettársi kapcsolat esetén

Az első különbség amellyel sokan szembesülnek az az, ha nem házasságban születik meg a közös baba. Ebben az esetben ugyanis apai elismerő nyilatkozatot kell tenni ahhoz, hogy a gyermek az apa nevére kerülhessen. A nyilatkozat alapján a baba az apa vezetéknevét kapja, valamint az apának és az anyának közös szülői felügyeleti joga lesz. Az apai elismerő nyilatkozat egyben azt is jelenti, hogy az apának tartási kötelezettsége keletkezik a gyermekkel szemben és a gyermek törvény szerinti örököse lesz.

Kik lehetnek élettársak?

A jogi meghatározás szerint élettárs lehet két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (életközösség) együtt élő személy, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.

Nyilvántartott élettársi kapcsolat

Élettársak közjegyző előtt az élettársi viszonyra vonatkozó nyilatkozatot tehetnek. A nyilatkozat arról szól, hogy mióta, mennyi ideje élnek egymással közös háztartásban, és ennek lehet jelentősége, ha szétválnak: sokszor ugyanis problematikus lehet a kapcsolat végével a közös vagyon megosztása.

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolatot az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy kezdeményezhet.
Jó tudni, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatot nemcsak bíróság bonthatja fel, hanem közjegyző is megszüntetheti a felek közös megegyezése alapján.

Vagyonjogi szerződés

Élettársak, ha nem kötnek vagyonjogi szerződést, akkor az együttélés alatt önálló vagyonszerzők lesznek. Ettől még, ha szakítanak, bármelyik élettárs követelheti a másiktól az együttélés alatt keletkezett vagyon megosztását.
Az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejére szerződéssel rendezhetik. A szerződés azonban akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják.

Öröklés az élettárs után

Házastársak esetén a törvény automatikusan biztosítja a feleknek, hogy egymás örökösei legyenek, élettársaknál azonban más a helyzet. Élettárs kizárólag akkor örökölhet, ha készült végrendelet.
Bejegyzett élettársi kapcsolat esetén a házastársra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A bejegyzett élettárs halála esetén a túlélő bejegyzett élettársra az özvegyre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

Milyen családtámogatásokat kaphatnak az élettársak?

Attól, hogy nem házasságban él két ember, hanem élettársak még számos támogatásra jogosultak, például igényelhetnek CSOK-ot, nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, családi adókedvezményt, családi pótlékot, családi adókedvezményt, de például babaváró hitelt nem.

Kép: Getty Images

Forrás: Gyerekszoba.hu