Gyerek

20 állatos dal, vers és mondóka gyerekeknek

A mondókák, a versek és a dalok a ritmikusság és a dallam miatt nagyon fontosak a gyermek fejlődésében. Emellett segítik fejleszteni a képzelőerőt és a szókincset is.
2022. Május 30.
20 állatos dal, vers és mondóka gyerekeknek (Fotó: Getty Images)

De ami talán a legfontosabb, hogy a közös mondókázás erősítheti a kötődést, és természetesen remek szórakozást jelent!

Most olyan dalokat és versikéket válogattunk, amelyek főszereplői állatok.

Szabó Lőrinc – Falusi Hangverseny

Háp! Háp! Háp!

Jönnek a Kacsák!

Hű, de éhes, hű, de szomjas

ez a társaság!

Bú! Bú! Bú!

Boci szomorú!

De hogy feszít tyúkjai közt

a Kukurikú!

Röf! Röf! Röf!

Orra sárba döf:

sonka-lábán Kucu néni

fürödni döcög.

Gá! Gá! Gá!

Szalad világgá

Liba mama, ha a Szamár

rábőg, hogy “I-á!”

Rút! Rút! Rút!

Föl is, le is út:

mérges Pulyka, te szereted

csak a háborút.

Bú! Röf! Háp!

Sípok, trombiták:

víg zenével így köszönt e

díszes társaság.

***

Nemes Nagy Ágnes – Tarka ló

Ment az utcán tarka ló.

Barna-fehér volt a ló,

fényes nyaka, fényes feje,

mint héjából most kibújt

barna-fehér vadgesztenye.

Mentem volna eléje,

elmaradtam mögéje,

barna-fehér sálja volt

(úgy értem, hogy sörénye).

***

Kását főz a kisegér

Kását főz a kisegér

Minden tálat telemér

Ennek ad egy kis kanállal

Annak ad egy nagy kanállal

Amannak egy csuporkával

Csak a kicsinek nem adott

A kis malacka haragudott

Röf-röf-röf.

***

Csip-csip csóka

Csip-csip csóka,

vak varjúcska.

Komámasszony kéreti a szekerét,

nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta.

Hess, hess, hess!

***

Tücsöklakodalom

Zöld erdőben a tücsök házasodni készül,

Ölelgeti a legyet, kéri feleségül.

Elvennélek te kis légy, ha kicsi nem volnál,

Hozzád mennék te tücsök, ha görbe nem volnál.

Pitteg-pattog a bolha, vőfély akar lenni,

Mindenféle csúf bogár vendég akar lenni.

Béka fújja trombitát, kis gólya a flótát,

Büdös bogár a bőgős, szúnyog meg a kontrás

***

Móra Ferenc – Fecskehívogató

Villásfarkú fecskemadár,

jaj de régen várunk!

Kis ibolya, szép hóvirág,

kinyílott már nálunk!

Fátyolszárnyú kis méhecskék

zúgva-döngve szállnak.

Cifra lepkék, kék legyecskék

ide-oda járnak.

Rózsa, rózsa, piros rózsa

nyitogatja kelyhét;

itt a tavasz, lessük, várjuk

a csicsergő fecskét.

***

Aranyszárnyú pillangó

Aranyszárnyú pillangó,

Hol vagy te kis csavargó?

Miért szállsz olyan messzire,

Szállj a baba szemére.

Mondj neki egy szép mesét,

Fogd le mind a két szemét,

Ha ő alszik csendesen,

Anyuka is elpihen.

***

Kemény dió, mogyoró

Kemény dió, mogyoró,

kis mókusnak ez való.

Odújába elrakja,

Télen elropogtatja.

***

Gazdag Erzsébet – Hol lakik a halacska?

Hol lakik a halacska?

A lakása tavacska.

Tenger, folyó, kék patak,

lent lakik a víz alatt.

Vízben alszik, vízben kel,

vízi nótát énekel.

Vízből van a párnája,

Buborék a labdája.

***

Benedek Elek – Madárfiókák

Egy fészekben öt fióka

Összebújnak édesen.

Messze, messze szól a nóta:

“Mindjárt, mindjárt érkezem!”

Anyanóta, be szép nóta,

Szebb ennél már nem lehet.

Örvendez az öt fióka:

“Jer, jer!” – ez a felelet.

Jön már, jön már az anyóka,

Bogár, hernyó van elég.

Csicsereg az öt fióka:

“Ó de pompás egy ebéd.”

***

Megay László – Sárkány

Nem a hegyen, sem a völgyben,

hanem egy nagy mesekönyvben,

nem oly régen, mostanában

sárkány lakott egymagában.

Zord az élet, nem derű

sárkánynak, ha hétfejű.

Ha köszöntik – Jó napot! – ,

emelhet hét kalapot.

***

Nagy Bandó András – Csigadal

Máz a házam teteje, teteje,

erről van az eleje, eleje.

Gömbölyded a teteje, teteje,

mázas váz a fedele, fedele.

Innen bújok kifele, kifele,

s onnan vissza befele, befele.

Bentről nézek kifele, kifele,

nem száll énrám cinege, cinege.

***

Szalai Borbála – Hápi Kacsa

Volt egyszer egy kicsi kacsa,

úgy hívták, hogy Hápi.

Alig bújt ki a tojásból,

máris tudott járni.

Pihés volt a feje, nyaka,

szárnya, hasa háta,

színe pedig, mint a pitypang,

éppen olyan sárga.

Hápi kacsa minden reggel

fölkelt kakasszóra,

kapta magát s szaporázva

totyogott a tóra.

Hogy a vízbe toccsanhasson,

mindig csak azt leste…

Fürdött reggel, fürdött délben,

jót lubickolt este.

Hát egy napon Hápi kacsa

csodálkozva látja:

hófehér lett hasa, nyaka,

háta meg a szárnya!

Addig-addig mosdott, fürdött

lubickolt a tóba –

amíg az a szép sárga szín

mind lekopott róla…

***

Béka

Parti nádason ing a szélben,

béka billeg hintaszékben.

Ropp, a nádszál levele,

vízbe pottyant, brekeke.

***

Zelk Zoltán – Hova futsz te kicsi őz?

Hova futsz, te kicsi őz? oda, ahol várnak,

ahol sárga falevél

búcsút int a Nyárnak…

És az hol van, merre van?

Hát az éppen arra,

ahol most lép rá az Ősz

az első avarra.

S ha odaérsz, ott maradsz

őszi őzikének?

leszel társa rozsdaszín

fűnek, falevélnek?

Dehogy leszek! Szaladok

onnan is, tovább is,

vár énrám a Január

vár a Február is…

vár énrám száz téli táj,

hóba bújt vidékek,

egy nap hegyre szaladok,

másnap völgybe érek…

Futok, futok, hóvirág

nő lábam nyomában,

fehérszínű csillagok

bámulnak utánam…

De csak tovább szaladok,

amíg majd az ágak,

az ágakon a rügyek

jónapot kívánnak:

“Szép jó napot kicsi őz,

jókor jöttél erre,

épp most lépett a Tavasz

az első füvekre…”

Akár hova futok én

ha őszbe, ha télbe,

akkor is csak a tavasz,

csak a nyár elébe!

***

Kányádi Sándor – Rigók

Tegnap egy rigó

fönn a fán,

füttyentett egyet,

s azután.

tovaröppent

a szomszéd fára.

Ott várta

a párja.

És a párja is

füttyentett egyet.

És együtt a harmadik

fára röppentek.

Egy fa- egy fütty.

Így szálltak fáról fára-

s reggelre kizöldült

a környék minden fája.

***

Macska, macska

Macska, macska,

csacska macska,

fürge, mint a kishalacska.

Ide fut, oda fut,

Megpihenni sose tud.

***

Weöres Sándor – A medve töprengése

Jön a tavasz, megy a tél,

Barna medve üldögél:

– Kibújás vagy bebújás?

Ez a gondom óriás!

Ha kibújok, vacogok,

Ha bebújok, hortyogok:

Ha kibújok, jó eszem,

Ha bebújok, éhezem.

Barlangból kinézzek-e?

Fák közt szétfürkésszek-e?

Lesz-e málnak, odu-méz?

Ez a kérdés de nehéz!

***

Nemes Orsolya – Kutyaszorító

Anya fülét egyre rágom,

Kiskutya a leghőbb álmom.

Bundás gombóc, loboncos,

Lógó fülű, bozontos.

Mért habozik? Nem is értem,

Kiskutyát már százszor kértem.

De ha kell hát szerényen,

Hörcsöggel is beérem.

***

Csukás István – Sün Balázs

Erdőszélen, erdőszéli

tölgy tövében volt egy ház.

Abban lakott hét süntestvér:

Sün Aladár,

Sün Piroska,

Sün Adorján,

Sün Dorottya,

Sün Demeter,

Sün Tihamér

s a legkisebb:

Sün Balázs.

Hogyha jól bevacsoráztak

Szűk lett nékik az a ház,

S előfordult ilyenkor,

Hogy kívül rekedt Sün Balázs.

Furakodott, nyomakodott

Morgott, perelt dühöngve

Semmit se ért, mit tehetett,

Lefeküdt a küszöbre

Telt az idő, múlt az idő

Éjre éj és napra nap

Egyre többször fordult elő,

hogy a házból a legkisebb kimaradt.

“Ebből elég! Torkig vagyok!”

kiáltott fel Sün Balázs

“Sokan vagyunk,

s kicsi nékünk ez a ház.”

“Éppen ezért én elmegyek

Szerbusz néktek hat testvér

Sün Aladár,

Sün Piroska,

Sün Adorján,

Sün Dorottya,

Demeter és Tihamér!”

Miután így elbúcsúzott

Fogta magát, elindult

Lába nyomán

Porzott a vén gyalogút.

Így baktatott, így poroszkált

Szomszéd tölgyig meg sem állt

Ottan aztán sürgött, forgott,

Árkot ásott, falat emelt,

Tetőt ácsolt, ajtót szegelt,

És mire a nap leszállt,

Épített egy kalyibát.

“Így ni! – mondta – most már végre kényelmesen alhatok!

Nem tolnak ki

a küszöbre a nagyok!”

Falevélből ágyat vetett

Kényelmeset,

belé feküdt s hortyogott

hogy csörögtek

s remegtek az ablakok.

Éjféltájban vihar támadt

Hajlítgatta a vén fákat

Fújt a szél nagy zajjal ám

S arra ébredt, hogy zörögnek

A kalyiba ajtaján.

“Ki az? – szólt ki fogvacogva –

Ki kopogtat éjnek idején?”

“Mi vagyunk az – szóltak kintről

Mi vagyunk a hat testvér

Sün Aladár,

Sün Piroska,

Sün Adorján,

Sün Dorottya,

Demeter és Tihamér!”

“Elvitte a szél a házunk,

engedjél be,

ázunk-fázunk idekinn,

csurom víz a kabát rajtunk

és az ing!”

“Jól van, jól van

– szólt Sün Balázs –

Jövök már”

S fordult a kulcs, nyílt a zár.

Betódultak mind a hatan

Tele lett a kalyiba

Kérdezte is Sün Tihamér:

“Mondd csak testvér,

nincs csak ez az egy szoba?”

Lefeküdtek, elaludtak

S arra ébredt Sün Balázs:

Újra kicsi lett a ház!

Mert az éjjel ide-oda lökődve

Kiszorult a küszöbre.

“Ejnye! – mondta fejvakarva –

Mit tehetnék? Megnövök!

S akkor talán nem lesz ágyam,

Nem lesz párnám a küszöb!”

***