Gyerek

Nyelvi fejlődési zavarok

A lelkes, mosolygós, igyekvő óvodásból miként válik gyakran az első osztály végére szorongó, rosszkedvű, fáradt iskolás?
2002. December 03.

Az ok kereshető az ok az egyéni fáradékonyságban, de ilyenkor gondolni kell valamilyen speciális nehézségre, amely akadályozza a kisgyermek zavartalan iskolai előmenetelét.Gondos logopédiai munka ellenére is sokszor tapasztaljuk, hogy a már kialakított tiszta ejtésű hang nehezen épül be a folyamatos beszédbe.

Elhúzódó beszédzavar

Gyakran kevésnek bizonyul a beszédzavar rendezésére szánt utolsó óvodai év. A megkésett beszédfejlődés maradványtünetei is nehezíthetik a tanulást. A nyelvi fejlődésben meglévő zavarok egy része, például a beszédészlelés és -megértés zavara gyakran csak az iskolába kerüléskor, a tanulási nehézségek jelentkezésekor válik nyilvánvalóvá.

Első osztályban nagyon fontos a még meglévő beszédhibák minél előbbi rendezése, hiszen a helytelenül képzett, a felcserélt hangok, a beszédészlelés és -megértés nehézsége akadályozhatja a gyermeket az írás-olvasás elsajátításában, ezáltal a további ismeretszerzésben.

Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia

Az olvasás-, írás- és/vagy számolászavar a részképességek olyan gyengesége, amely egyfelől a nyelvi központ születés körüli minimális sérülése miatt, másfelől örökletes alapon jön létre, az intellektuális képességek sérülése nélkül. Kezelésében a három kulcsszó: az elfogadás, az összefogás és a kitartó munka. Nagyon fontos pszichés tényező mind a szülő, mind a pedagógus részéről a gyermek elfogadása bajával együtt. Ez sokszor szenved csorbát, hiszen nehéz tudomásul venni a szülőnek, hogy “baj van a gyerekkel”, a tanítónak, hogy lassabban halad, s még inkább azt, hogy ez neki bizony plusz feladatot jelent.

Minden tisztelet azon szülőknek, akik pályám során el tudták fogadni gyermeküket, és mindent megtettek azért, hogy képességeinek megfelelő életpályát választhasson. Szép számmal vannak pedagógusok is, akik szeretetteljes elfogadással egyengetik diszlexiásaik útját. Sajnos volt alkalmam azt is megtapasztalni, amikor “csodadoktorban” bízva, az egyik szakembertől a másikig cipelték a gyermeket a szülők, elhárítva saját maguk teendőit.

Egy dolgot leszögezhetünk: nincs csodaszer a diszlexia, a diszgráfia, a diszkalkulia javításában. Vannak jó diagnosztikai eszközök, s ezt követően a fejlesztés sokoldalú, nagy kitartást követelő lehetősége, amely pedagógus, logopédus, szülő együttes munkájával teheti csak alkalmassá a gyermeket a többiekkel való együtt haladásra.

Kihez fordulhatnak a szülők?

A területi nevelési tanácsadó, a logopédus mellett súlyos esetben a Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizottságot kereshetik fel. Az itt kapott szakvélemény aztán meghatározza a terápia módjait, és a törvény által biztosított lehetőségeket.

VIII.évf./4.számKapcsolódó cikkeink:

  • A diszgráfia tünetei óvodáskorban
  • A diszlexia tünetei
  • Olvass a babádnak születésétől kezdve
  • Forrás: Anyák Lapja