Kisgyerek

Az ombudsman szerint aggályos, hogy az óvodák nem veszik fel a be nem oltott gyermekeket

Az ombudsman szerint alapjogi szempontból aggályos, hogy az óvodák elutasítják az olyan gyermekek felvételét, akik nem kapták meg a kötelező védőoltásokat.
2016. Május 26.

Egy panaszbeadványból jutott az Alapvető Jogok Biztosának a tudomására, hogy az óvodák egy módszertani levél alapján utasítják el a hároméves kort betöltött gyermekek felvételét a védőoltások hiánya miatt. Az Országos Epidemiológiai Központ korábban “előírta”, hogy gyermekközösségbe, alsó- és középfokú oktatási intézménybe csak a megfelelő oltásokkal rendelkező gyermekek vehetők fel.

Az ombudsman jelentésében leszögezte: a módszertani levél nem jogszabály, így általánosan kötelező előírást sem határozhat meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy az életkorhoz kötött védőoltások célja a fertőző betegségekkel szembeni aktív vagy passzív védettség kialakítása, azok szükségesek a gyermekek megfelelő fejlődéséhez, valamint az egész társadalom védelméhez a fertőző betegségekkel, járványokkal szemben.Az egészségügyi államigazgatási szerv elrendeli a védőoltást, ha a gyermek törvényes képviselője nem adatja be és az írásbeli felszólításnak sem tesz eleget – olvasható a közleményben.

Az alapvető jogok biztosát a szaktárca és az egészségügyi államigazgatási szerv arról tájékoztatta, hogy ilyenkor pénzbírságot szabnak ki, de ez a gyakorlatban nem jelent kényszerítő erőt, a pénzbírság megfizetésével a szülők “ki tudják váltani” gyermekeiket a kötelező védőoltás rendjéből.

Az ombudsman kiemelte: nincs olyan rendelkezés, amely a védőoltások beadásáról szóló orvosi igazolások bemutatását követelné meg az óvodai beiratkozáshoz. Ilyen dokumentumot tehát a belső szabályzatukban az óvodák se igényelhetnek a szülőktől. Hozzátette azt is, hogy az óvodavezető akkor jár el jogszerűen, ha gondoskodik az óvodákban is jelenlévő iskola-egészségügyi szolgálat működéséről, az orvos pedig köteles ellenőrizni, hogy az óvodába kerülő gyermekek megkapták-e az életkor szerint esedékessé vált oltásokat, és az esetleges hiányosságokról értesítenie kell a járási hivatalt.

Székely László ombudsman nem lát problémát pusztán abban, hogy vita kezdődött a védőoltások hatékonyságáról, de azzal kapcsolatban már vannak kétségei, hogy adott-e az objektív tájékozódás lehetősége. A szülők ugyanis az internetes oldalakon, a közösségi médiában “szkeptikus, kritikátlan, meg nem alapozott veszélyekre is figyelmeztető információk áradatával találkoznak”. Kérdés, hogy eljutnak-e hozzájuk a kötelező védőoltások hatásosságát, megalapozott kockázatait tudományos tényekkel, kutatási eredményekkel alátámasztó, logikusan felépített, érhető magyarázatok – vetette fel.

Az ombudsman szerint, a kötelező védőoltási rend fenntartásának legfontosabb kérdésévé vált, hogy az állam mennyire tudja a szülőket segíteni abban, hogy ne kényszerként, hanem mindenki érdekét szolgáló együttműködésként éljék meg a részvételt a kötelező védőoltások beadásában. Az ombudsman szerint ezért át kell gondolni a kötelező védőoltás rendszerét támogató állami eszközöket, azok hatékonyságát.

Az alapvető jogok biztosa a többi között kezdeményezte, hogy az elmaradt védőoltások beadásának kikényszerítésekor legyenek tekintettel az arányosság követelményére, javasolta a fokozódó oltásellenesség hazai körülményeinek alapos feltárását, a módszertani levelek és a jogszabályban foglaltak összhangjának megteremtését, valamint az óvodai aggályos tartalmú belső szabályzatok módosítását.

Forrás: MTI