Pénztárca

GYES 2024: szabályok, összegek

Biztosítási jogviszonytól független a gyermekgondozást segítő ellátás, vagyis a GYES. Havi rendszerességgel jár, lássuk, mi mindent kell még tudni róla 2024-ben.
2024. Január 04.
Család szelfizik
Kép: Getty Images

Összefoglaljuk, hogy mit érdemes tudni a GYES-ről 2024-ben.

Ki kaphat GYES-t?

GYES-t a gyermek szülője illetve a gyámja akkor kaphat, amennyiben saját háztartásában neveli a gyereket. Ha a szülők együtt laknak és a gyermekkel közös háztartásban élnek, megállapodásuk szerint bármelyikük igényelheti a GYES-t.

Kaphat még GYES-t a nagyszülő is (sőt a vele együtt élő házastársa is), abban az esetben, ha

 • a gyermek elmúlt egy éves és a gondozása a szülők háztartásában történik
 • mindkét szülő írásban nyilatkozik arról, hogy lemondanak a GYES-ről
 • a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek, akire tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást folyósítanak

Mekkora a GYES összege?

A törvény a GYES havi összegéről úgy rendelkezik, hogy az azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Ez jelenleg 28.500 Ft/hó, így egy gyermek után a GYES is ennyi, két gyermek után pedig 2 × 28.500 Ft, azaz 57.000 Ft havonta.

Ikergyermekek esetén a GYES összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ával, 3 ikergyermek esetén 300%-ával, és így tovább.

A GYES adómentes bevételnek minősül és így nem vonnak le 15 százalék személyi jövedelemadót, ugyanakkor 10 százalék nyugdíjjárulékot igen. Ez azt jelenti, hogy egy gyermek esetén nettó 25.650 Ft-ot, két gyermek esetén 51.300 Ft-ot kapunk.

Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

Meddig jár a GYES?

A GYES a gyermek 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig jár. (A gyermek abban a naptári évben válik tankötelessé, amelyben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betölti, ha nem megy még iskolába, akkor az azt követő évben.)

Ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, akkor 10. életévének betöltéséig jár a GYES.
Fontos, hogy GYES-t egyidejűleg legfeljebb két gyermek után kaphatunk. Ha azonban az első vagy a második terhességből ikergyermekek születnek, az ikreket egy gyermeknek kell tekinteni, így ebben az esetben ugyan három gyermek van a családban, de mégis jár mindegyik után a GYES.

A GYES-t azt csak az egyik szülő részére lehet megállapítani, ezt a szülők dönthetik el.. Ha például a GYES-t az első gyermek után az anya számára folyósítják, akkor a második gyermek megszületése esetén az újabb GYES-t is kizárólag az anya igényelheti.

Lehet dolgozni a GYES mellett?

A GYES-ben részesülő szülő a gyermek fél éves koráig nem dolgozhat. Ezt követően azonban időkorlátozás nélkül vállalhat munkát és ez alatt a gyermeket családi napköziben vagy bölcsődében helyezheti el.

Ha a nagyszülő kapja a GYES-t, akkor a gyermek hároméves kora után legfeljebb heti 30 órát dolgozhat, de ha otthon végez munkát, azt időkorlátozás nélkül megteheti.

Mikor nem jár a GYES?

Nem jár a GYES abban az esetben ha:

 • a fél évesnél fiatalabb gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el
 • a GYES-t igénybe vevő szülő a gyermek fél éves kora előtt keresőtevékenységet folytat
 • a szülő előzetes letartóztatásban/börtönben van
 • a gyermeket a gyámügyi törvény alapján átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, esetleg 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el.
 • a szülő rendszeres pénzellátásokban (pl. táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) részesül.

Hogy igényelhető a GYES?

A GYES formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával igényelhető:

 • személyesen a lakóhely szerinti kormányhivatalokban, kormányablakokban
 • illetve – ha van ilyen -, akkor a munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen
 • online ügyfélkapuval, ekkor a Magyar Államkincstár oldalát kell használni, innen navigálnak tovább az űrlapokhoz.

Ha nagyszülő igényli a GYES-t, akkor neki a fenti formanyomtatványt és emellett a “Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához” című nyomtatványt is be kell nyújtania, amelyet a gyermek anyjának és apjának is alá kell írniuk.

Lehet utólag igényelni a GYES-t?

Legfeljebb két hónapra visszamenőleg lehet megállapítani az ellátást, mégpedig az igénylését megelőző második hónap első napjától kezdődően.