Terhesség

Élettársi kapcsolat vagy inkább házasság?

Általában nem a jogi szabályozás alapján döntenek a párok arról, hogy házasságban vagy élettársi kapcsolatban élik-e a mindennapjaikat. Mindenesetre érdemes tisztában lenni azzal, mikor milyen jogok és lehetőségek illetik meg a feleket.
2015. Július 27.

Házasság vagy élettársi kapcsolat?

Nem a papír számít – hosszú ideje tart az a trend, aminek eredményeképpen egyre több férfi és nő dönt úgy, hogy bár szereti egymást, családként él, de nem köt házasságot. Tény ugyanakkor, hogy a jogi szabályozás nem ennyire megengedő és sok esetben más szabályok vonatkoznak az együtt élőkre akkor, ha hazásságban és más, ha élettársi kapcsolatban élnek.

Mindkét esetben egy ténylegesen fennálló érzelmi és gazdasági kapcsolatról van szó, és az élettársi kapcsolatra is igaz, hogy az együttélés alatt közös gazdálkodás eredményeként szerzett vagyon – annak szerzése arányában – közös, mindemellett külön vagyonba tartozik – mindkét esetben – az a vagyontárgy, amely már az esküvő előtt megvolt, vagy amit az egyik fél örököl, illetve ajándékba kap, valamint az ebből szerzett további vagyon.

A házastársakra és az élettársakra is igaz, hogy az élettárs, házastárs jövedelmét figyelembe kell venni a rászorultsági alapon járó szociális juttatások megállapításánál. Az élettársak – a házastársakhoz hasonlóan – jogosultak kedvezményes lakáshitel felvételére is. Azt is érdemes tudni, hogy a közös gyermek szülői felügyelet, elhelyezése és tartásdíja tekintetében nincs különbség házastársak és élettársak között.

A különbségek azonban jóval látványosabbak. Ha élettársi kapcsolatban születik gyerek, akkor az apának apasági nyilatkozatot kell tennie, hogy a nevére kerüljön a gyerek.

Az élettársak, a házastársakkal ellentétben, nem fogadhatnak örökbe gyereket.

A közös név felvétele sem olyan egyszerű és egyértelmű, mint egy házasságnál, az egyéb névmódosításhoz szükséges eljárással tudják módosítani a nevüket.

Az élettárs különválás után nem jogosul tartásdíjra és özvegyi nyugdíj is csak 10 év együttélés után jár neki.

Nem minősül automatikusan családtagnak például egy letelepedési engedély kiadásakor, és azzal is érdemes számolni, hogy az élettársak korábbi kapcsolataiból származó gyermekek száma nem adódik össze, vagyis nem válhatnak ez alapján nagycsaládossá.

A későbbi, elhúzódó viták, problémák elkerülése érdekében érdemes vagyonjogi szerződést kötni és azokat a kérdéses pontokat tisztázni, ahol eltérő véleményen lehetnek a felek egy élettársi kapcsolatban A szétválás – hiszen míg a házasság esetében ezt a jogszabályok másképp és egyértelműen szabályozzák – itt fájdalmas következményekkel járhat, ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy kit mi illet meg a jogszabály alapján. A végrendelet elkészítése is segíthet abban, hogy egy haláleset idején a korábbi társ ne kerüljön kiszolgáltatott helyzetbe.

Bár élettársként, a házastárshoz hasonlóan például megillet mindenkit a jog, hogy tudakozódjon a kórházban a másik állapota felől, ennek ellenére az élettárs a jogszabály alapján nem számít közeli hozzátartozónak.

Amikor tehát arról döntünk, hogy házasságban vagy élettársi kapcsolatban élünk, érdemes – ahogy minden más élethelyzetben is – végiggondolni, hogy kire milyen hatással lehet ez és miként lehet úgy rendezni a helyzetet, hogy az a leginkább szolgálja a felek jelenlegi és jövőbeni érdekeit.

Kapcsolódó cikkeink: