Terhesség

Hány keresztneve lehet hivatalosan egy gyereknek Magyarországon?

Vannak szülők, akik egy keresztnevet is nehezen találnak a gyereküknek, mások viszont a bőség zavarától szenvednek. Ez utóbbiakat különösen érdekelheti a kérdés: hány keresztnevet lehet anyakönyveztetni itthon?
2021. Július 11.

Ma Magyarországon csak olyan keresztnevet kaphatnak a gyerekek, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete jóváhagyott, a születési anyakönyvi kivonatba ugyanis csak ilyen utónevet írnak be. A listát, amiből a leendő szülők választhatnak, minden hónapban frissítik a Nyelvtudományi Intézet munkatársai, a jelenlegi állás szerint 2460 lánynév és 1866 fiúnév szerepel benne.

Hazánkban legelőször az 1894. évi XXXIII. törvény szabályozta a névadást, ami 1952. december 31-ig volt hatályban. Ezt követte az 1952. évi XIX. törvényerejű rendelet, amely először mondta ki, hogy Magyarországon a gyerekek születési anyakönyvi kivonatába legfeljebb két keresztnév kerülhet. Kikötés volt továbbá, hogy a neveket magyar nyelven és a magyar nyelvnek megfelelő alakban jegyezzék be az újszülött irataiba.

Újabb kiegészítés az 1963. évi XXXIII. törvénybe került, ami lehetővé tette, hogy az anyakönyvvezetők maguk döntsenek arról, hogy elfogadnak-e egy adott utónevet nevet vagy sem. 1965-ben aztán újabb szabály látott napvilágot, ami előírta, hogy a gyermek csak a nemének megfelelő nevet kaphat, nem lehet idegen nevet bejegyezni, ha van magyar megfelelője, és nem lehet egybeírt kettős nevet sem adni – bizony, ennek értelmében “tiltólistás” névnek számított az Annamária vagy a Julianna!

A szülők számára már ebben az időben is lehetőségük volt arra, hogy kérvényt nyújtsanak be az Akadémia munkatársainak, ha olyan nevet szerettek volna adni a babájuknak, amit nem találtak meg az utónévkönyvben. A Wikipedia adatai szerint az 1970-80-as években a szakértőknek átlagosan 120-130 nevet kellett véleményezni, az 1990-es években viszont már évente 5-600 kérvényt kellett elbírálniuk (ezeknek kb. 70%-át engedélyezték is). 

A 2000-es években egyre több új utónevet kérvényeztek a szülők, ezért a Nyelvtudományi Intézet úgy döntött, hogy a mindenkori aktuális névlistát csak elektronikus formában teszi közzé a honlapján, és azt havi rendszerességgel frissítik. Ha a szülők olyan keresztnevet szeretnének adni a gyermeküknek, amelyik nem szerepel ebben a gyűjteményben, írásban benyújtott kérvényben indítványozhatják az új utónév felvételét.