Család

Hiába van végrendelet, ebben az esetben nem örököl a házastárs

Az özvegy az elhunyt házastárs törvényes örökösei közé tartozik, azonban gyakran tapasztalható félreértés azzal kapcsolatban, hogy a hagyatékból miként örököl.
2023. Szeptember 20.
Nő ágyban egyedül
Kép: Getty Images

Elsősorban az örökhagyó által tett végintézkedés határozza meg, hogy a hagyatékát kik és milyen rendben öröklik. Amennyiben az örökhagyó végintézkedése csak a vagyonának egy részére terjed ki, akkor erre a végrendelet vonatkozik, az egyéb vagyona pedig a törvényes öröklés rend – hívja fel a figyelmet dr. Szabó Gergely ügyvéd az üzletem.hu-nak.

Ha nincs végintézkedés, akkor az öröklés rendjét a Polgári Törvénykönyv szabályozza.

A korábbi szabályok szerint az örökhagyó vagyonát elsősorban a leszármazottai (gyermekek, unokák stb.) örökölték. A házastárs mindannak a vagyonnak a haszonélvezetét örökölte, amelyet egyébként nem ő örökölt. A házastársi öröklés jelenlegi szabályai ettől jelentősen eltérnek.

Ha vannak gyerekek

Ha a leszármazottak örökölnek, akkor a házastársat (özvegyet) holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg az elhunyt házastárssal közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési valamint felszerelési tárgyakon. A hagyaték többi részéből pedig a túlélő házastársat egy gyermekrész illeti meg.

Nézzünk egy példát. Ha az örökhagyónak 3 gyermeke és túlélő házastársa volt, és a hagyatékában volt egy közösen lakott lakás fele része, egy gépjármű 1/2 tulajdona és egy értékpapírszámla 1/2 tulajdona, akkor a törvényes öröklés a következőképpen alakul.

A közösen lakott lakásból az örökhagyót illető tulajdonjogot a gyermekei öröklik egymás között egyenlő (1/3-1/3-1/3) arányban, a túlélő házastárs özvegyi haszonélvezeti jogával terhelten.

A gépjárműből és az értékpapírszámlából az örökhagyót illető tulajdonjogot pedig a gyermekek és az özvegy öröklik egymás között egyenlő arányban (1/4-1/4-1/4-1/4) arányban.

Az örökösök a hagyatéki eljárásban úgy is megállapodhatnak, hogy a házastársnak az őt illető egy gyermekrész helyett az egész hagyatékra kiterjedő holtig tartó haszonélvezeti jogot biztosítanak.

Házastársi öröklés szülők mellett, gyerek nélkül

Ha az elhunytnak leszármazója nincs, de a szülei még élnek, akkor a házastárs a szülőkkel közösen örököl.

Ebben az esetben az elhunyt házastársa örökli a közösen lakott lakást és a hozzá tartozó berendezési, valamint felszerelési tárgyakat. A közösen lakott lakáson kívül, a házastárs a hagyaték további részének a felét örökli. A hagyaték másik felét az elhunyt szülei öröklik fejenként egyenlő arányban. Ha az egyik szülő már nem él, akkor helyette a másik szülő és az örökhagyó házastársa örököl fejenként egyenlő arányban.

Ha az örökhagyónak nincs leszármazója vagy szülője, akkor az örökhagyó házastársa egyedül örököl.

Amikor a házastárs nem örökölhet

A házastárs a törvény alapján nem örökölhet, ha párja elhunytakor a házastársak között életközösség nem állt fenn. Magyarán házasok voltak, de nem éltek együtt. Ez alól az sem kivétel, ha volt végrendelet a házastárs javára. Ebben az esetben a házastárs javára szóló végrendelet hatálytalan.