Gyerek

Ki segít, ha magatartási, tanulási zavar merül fel?

Hova fordulhat a szülő, ha gyermekénél magatartási, beilleszkedési, tanulási zavar gyanúja merül fel?
2020. December 07.
Ki segít, ha magatartási, tanulási zavar merül fel? (fotó: Getty Images)

Ha bármilyen részképesség-zavar, magatartási vagy éppen tanulási zavar merül fel, akkor nagyon fontos a probléma alapos kivizsgálása, a tünetek mögé látás. A szükséges kivizsgálásra és esetleges fejlesztésre a pedagógiai szakszolgálatok hivatottak – írja a gyogyhirek.hu.

Ki kérheti a kivizsgálást?

A gyermek vizsgálatát kérheti a szülő, ill. a gyermeket ellátó oktatási intézmény, de csak a szülő beleegyezésével. Vizsgálat indítható hivatalból, hatósági megkeresésre is. A pedagógiai szakszolgálatokban különböző szakemberek vizsgálhatják a gyermeket a probléma típusának megfelelően: orvos, pedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, konduktor, gyógypedagógus.

Mivel foglalkoznak a pedagógiai szakszolgálatok?

Tevékenységében a pedagógiai szakszolgálatok foglalkoznak gyógypedagógiai tanácsadással, fejlesztő neveléssel és szakértői bizottság tevékenységgel is. Szakértői vélemény több célból is készülhet, például az iskolaérettség kérdésében, de beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek megállapításában is.Sajátos nevelési igényű gyermek (SNI) különleges bánásmódot igényel, ő a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM) küzdő gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.Akár az SNI, akár a BTM gyanúja merül fel, a vizsgálatok első színtere a Pedagógiai Szakszolgálat (Nevelési tanácsadó), ahol, ha felmerül az SNI gyanúja, akkor tovább irányítják a vizsgálatot a fővárosi illetve a megyei szintű szakértői bizottsághoz. Itt a szükséges fejlesztések megállapítása is megtörténik.

Forrás: gyogyhirek.hu