Gyerek

Meddig jár a családi pótlék?

A családi pótlékkal az állam havi rendszerességgel járul hozzá gyermekünk neveléséhez és iskoláztatásához. Meddig jár ez a juttatás? Nézzük át a legfontosabb tudnivalókat!
2020. Március 09.

Gyermekünk nevelésével és iskoláztatásával kapcsolatban számtalan költség merül fel. Ehhez nyújt az állam havi rendszerességgel úgynevezett nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást. E két ellátást nevezik együttesen családi pótléknak, ami alanyi jogon jár, fix összegű és független a szülők jövedelmétől.

Meddig jár a családi pótlék?

A nevelési ellátás addig jár, amíg gyermekünk el nem éri a tankötelezettséget. Ez abban az évben következik be, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti a gyermek.Ezt követően iskoláztatási támogatást lehet igényelni, amit a gyermek tankötelezettségének teljes ideje alatt folyósítanak számunkra.

Amennyiben a tankötelezettség megszűnését követően a gyermek továbbra is köznevelési intézményben folytatja tanulmányait, úgy tovább jár az ellátás, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, amíg betölti a 20. – sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. – életévét.A folyósítás kritériuma, hogy a 18. életévet betöltött személynek nem lehet rendszeres jövedelme. Rendszeres jövedelemnek kell tekinteni a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelmet, amely havi összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér összegét. Ez esetben a folyósítást a negyedik hónaptól kezdődően kell szüneteltetni.

Az egyetem, a főiskola idejére nem jár, csak 20 éves korig

A köznevelési intézmény fogalma sokszor okoz zavart a szülők fejében. Köznevelési intézménynek számítanak többek között az alábbiak: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, alapfokú művészeti iskola, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény. Amennyiben gyermekünk felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait, a családi pótlékra tehát nem vagyunk jogosultak.Arra hónapra azonban, amelyben a családi pótlékra való jogosultság megszűnik, még az ellátást folyósítani kell.