Kisgyerek

A gyermekgondozási díj – GYED

Ha jogosult voltál a csecsemőgondozási díjra (CSED-re), akkor annak lejárta után gyermekgondozási díjat (GYED-et) igényelhetsz. Idén a minimálbér változása miatt nőtt az ellátás maximális összege. Lássuk, meddig és hogyan kérheted a juttatást!
2017. Február 14.

A gyermekgondozási díj ? GYED

Mi az a gyermekgondozási díj (GYED)?

A gyermekgondozási díj (GYED) biztosítási jogviszonyhoz, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói jogviszonyához kötött szülés utáni ellátás. A csecsemőgondozási díj (vagy a folyósításának megfelelő időtartam, vagyis 168 nap) lejártát követően a gyermek kétéves koráig, ikrek hároméves koráig jár.

Ki igényelhet gyermekgondozási díjat (GYED-et)?

A GYED-et az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő (tehát az anya vagy az apa is), az ő házastársa, élettársa vagy a gyám igényelheti, aki a baba születése előtti két évben legalább 365 napon át biztosított volt. A kötelező biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie, és beleszámítható a valamelyik EGT tagállamban töltött (és igazolt) biztosítási idő, a baleseti táppénz ideje, a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán legalább egy éves tanulmányok idejéből 180 nap, és a rehabilitációs járadék vagy ellátás folyósításának ideje is.

Fontos, hogy a CSED-del ellentétben a GYED folyósítása alatt korlátlanul dolgozhatsz!

Mikor nem jár gyermekgondozási díj (GYED)?

Nem kaphatsz a gyermekgondozási díjat, ha:

– egyéb rendszeres pénzellátást kapsz, de ez alól kivétel: táppénz, baleseti táppénz, CSED/TGYÁS, GYED, gyermekgondozási támogatás (GYES, GYET), álláskeresési járadék vagy segély, álláskeresést ösztönző juttatás, vállalkozói vagy munkanélküli járadék, illetve ha a kapott juttatás után egészségbiztosítási járulék fizetésére vagy kötelezett;

– a kicsit napközbeni ellátást biztosító intézményben (például bölcsődében, napköziben) helyezed el, kivéve, ha dolgozol (keresőtevékenységet folytatsz);

– a gyermek kikerül a háztartásból;

– a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.

Mennyi gyermekgondozási díjat (GYED-et) kaphatsz?

A gyermekgondozási díj a szülés előtti kereset 70%-a, de van plafonja: havonta legfeljebb a minimálbér kétszeresének 70%-át kaphatod. 2018-ban emelkedett a minimálbér (138.000 forintra), a GYED maximuma is nőtt:  bruttó 193.200 Ft (nettó 144.900 Ft) lehetsz jogosult, ha elég magas volt a fizetésed. Ebből a kifizető (az igénybe vehető kedvezmények, így a családi adókedvezmény figyelembe vételével) levonja a személyi jövedelemadó-előleget, a nyugdíjjárulékot és ha magánnyugdíjpénztári tag vagy, akkor ennek a tagdíját.

Milyen jövedelem alapján számítják a gyermekgondozási díjat (GYED-et)?

Ha kaptál CSED-et, akkor már nagyjából tudod, milyen jövedelem alapján állapítják meg a gyermekgondozási díjat: ismét visszafelé kell számolni a figyelembe vehető munkabér meghatározásához. A jogosultság első napjától kell visszaszámolnod három hónapot, majd innen még 180 napot: az ebben a 180 napban kapott jövedelem lesz a GYED alapja.

Ha erre az időszakra nincs összesen 180 naptári napi jövedelmed, de van 120 napi, akkor abból fogják számítani a díjat.

Ha nincs 120 napi jövedelmed se, de közvetlenül a GYED előtt 180 napig biztosított voltál, akkor a (minimum 30 napi) tényleges, vagy szerződés szerinti jövedelemmel számolnak.

Ha a fentiek egyike sem érvényes rád, akkor a minimálbér (2017-ben 127.500 forint) kétszeresét veszik alapul, kivéve, ha a tényleges kereseted ennél kevesebb.

Ha GYED vagy GYES folyósítása alatt, vagy ezek megszűnése után egy éven belül újra babád születik, akkor a pici után adható juttatást összehasonlítják a legfiatalabb testvére után megállapított díjjal. Azt az összeget fogod kapni, amelyik neked kedvezőbb.

Hogyan igényelheted a gyermekgondozási díjat (GYED-et)?

Az ellátását az “Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” című nyomtatványon igényelheted, amelyet a munkahelyednek kell benyújtanod. Ha álláskeresési támogatást kapsz, akkor a papírt a munkaügyi központnak add be. Ha egyéni vállalkozó, őstermelő vagy önfoglalkoztató vagy, akkor az “Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” című űrlappal fordulj az illetékes járási hivatalhoz.

A formanyomtatvány mellé be kell nyújtanod:

– ha a CSED-et nem te igényelted, akkor a baba születési anyakönyvi kivonatát;

– az örökbefogadásról (vagy az eljárás megindításáról) szóló határozatot;

– a gyámrendelő határozatot;

– ha van, a magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozatot;

– a biztosítás megszűnése után az “Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt (“tb. kiskönyv”).

A GYED visszamenőleg legfeljebb hat hónapig igényelhető.

A kérelmet a beérkezéstől számított 8 napon belül bírálják el (kivéve, ha hiánypótlásra van szükség), majd értesítenek, hogy mennyi ideig és mekkora összeget kapsz. A juttatást minden hónap 10-éig kell megkapnod.

Diplomás GYED ? kinek és mikor jár?

Ha a felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos hallgató vagy, illetve nemrég végeztél, “diplomás GYED”-et igényelhetsz. Ehhez hat feltételnek kell megfelelned:

1. nem lehetsz jogosult GYED-re (például mert nem vagy biztosított, vagy nincs 365 nap biztosítási időd);

2. a szülés előtti két évben legalább két félév (összesen 260 nap) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezel (államilag elismert felsőoktatási intézményben, magyar nyelvű nappali képzésben);

3. a baba a hallgatói jogviszony idején, vagy a megszűnése utáni egy éven belül születik;

4. a picit a saját háztartásodban neveled;

5. magyar vagy más EGT tagállam állampolgára vagy;

6. a szüléskor magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkezel.

A pici vér szerinti apja is jogosult lehet a diplomás GYED-re, de csak akkor, ha megfelel a fenti feltételeknek, ÉS:

– az anya nem kaphat se GYED-et, se diplomás GYED-et, vagy

– az anya meghal.

A diplomás GYED a baba egyéves koráig jár. Emellett is lehet dolgozni, de csak a folyósítás 169. napjától.

A juttatás összege felsőfokú alapképzésben, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben résztvevőknek a minimálbér (2018-ban 138.000 forint) 70 %-a. Mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben tanulók a garantált bérminimum (idén 180.500 forint) 70 %-ára számíthatnak.

Az ellátást az “Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” című nyomtatványon kérheted az illetékes járási hivatalnál. A már dolgozó anya a foglalkoztatójának adhatja le a kérelmet. Csatolni kell:

– a baba születési anyakönyvi kivonatának másolatát;

– a felsőoktatási intézménytől az “Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez” című nyomtatványt;

– EGT tagállam állampolgárának a lakcímigazolvány másolatát;

– az anya halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

A GYED-ről bővebben olvashatsz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján.

Kapcsolódó cikkeink: