Kisgyerek

Gyermekgondozási díj, GYED 2020

Ki igényelhet GYED-et 2020-ban, hogyan, meddig jár az összeg, és mennyit lehet kapni? Ennek jártunk részletesen utána.
2020. Január 03.
GYED: összege, igénylése, feltételei

A 2020-as év a GYED szempontjából egy lényeges változással jár: január 1-jétől – bizonyos feltételek mellett – már a nagyszülők is igényelhetik a támogatást. Ennek feltételeire a későbbiekben még kitérünk, először azonban nézzük meg, hogy általánosságban mit kell tudni a GYED-ről!

Mikor jár a GYED?

A GYED annak a szülőnek jár, aki előzőleg 168 napon át jogosult volt a CSED-re (csecsemőgondozási díjra). Utóbbi ellátásra nemcsak az anya jogosult, hanem az apa vagy az örökbefogadó szülő is, így a GYED-et is bármelyikük megigényelheti, ha az igénylést megelőző két évben 365 napon át – de nem folyamatosan – TB-biztosított volt. Értelemszerűen a GYED – ahogyan a CSED is – csak az egyik szülőnek jár.

Meddig jár a GYED?

A GYED tehát a csecsemőgondozási díj lejártát követően jár a gyerek 2 éves koráig, vagy ikrek esetében 3 éves korukig. Fontos ugyanakkor, hogy a GYED mellett már dolgozni is lehet, ráadásul sem a munkaviszony, sem a munka időtartalma nincs rögzítve, maximalizálva.

Több gyerek után is jár a GYED?

Igen, ha kistestvér érkezik a már GYED-re jogosult gyerek mellé, akkor a szülő mindkét gyerekre felveheti a gyerek kora szerint járó támogatást. Például, ha a nagyobb gyerek már egyéves, tehát utána a szülő a GYED-re jogosult, és születik egy testvére, aki után a szülő CSED-et kap, a család mindkét támogatást felveheti.

Mennyi GYED jár 2020-ban?

A GYED összege a figyelembe vehető jövedelem alapján megállapított naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a minimálbér kétszeresének 70%-a. A bruttó minimálbér 2020-ban 160 920 forint. Ha a szülő több gyerek után is jogosult a GYED-re, akkor gyerekenként a minimálbér szerinti összeget kaphatja meg.

Az ellátás összegéből egyébként nyugdíjjárulékot és szja-előleget is levonnak, viszont érvényesíthető belőle a családi kedvezmény. A GYED-et minden hónap 10. napjáig utalják a bankszámlákra.

Hogyan igényelhető a GYED?

A GYED-et a munkahelyen kell igényelni, az “Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű papírral. Vállalkozóknak, őstermelőknek, önfoglalkoztatóknak a kormányhivatalhoz kell fordulniuk, álláskeresőknek pedig a munkaügyi központba kell menniük az igénylésért. Fontos, hogy a GYED iránti kérelem már a CSED-kérelemmel együtt is beadható.

A nyomtatvány mellé továbbá be kell nyújtanod:

 • ha a CSED-et nem te igényelted, akkor a baba születési anyakönyvi kivonatát,
 • az örökbefogadásról, illetve az eljárás megindításáról szóló határozatot,
 • a gyámrendelő határozatot,
 • ha van, a magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozatot,
 • a biztosítás megszűnése után az “Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt.

Miután általánosságban áttekintettük a GYED-et, nézzük meg, milyen feltételei vannak a nagyszülői GYED-nek, amely 2020 januárjával lép életbe.

Ki jogosult a nagyszülői GYED-re?

A nagyszülői GYED-re a még nem nyugdíjas biztosított nagyszülő is jogosulttá válhat a szülő és a nagyszülő közös döntése alapján. A következő felsorolásban szereplő feltételek nem vagy-vagy alapúak. A nagyszülői GYED-re ezeknek mind egyaránt teljesülniük kell.

Jogosult tehát az a nagyszülő, aki

 • a gyerek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt,
 • az anya és az apa is (az egyedülálló szülő esetén a gyermeket gondozó szülő) kereső tevékenységet végez,
 • a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
 • a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak a GYED nagyszülő általi igénybevételéhez,
 • a GYED alatt nem dolgozik, kivéve, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik,
 • a nem részesül társadalombiztosítási nyugellátásban, vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban,
 • a gyermek nem részesülhet napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezésben (bölcsőde),
 • a gyermek után más nem kaphat gyermekgondozást segítő ellátást, és a szülők másik gyermekük után sem részesülhetnek gyermekgondozási ellátásban (CSED, GYED, GYES).

Mennyi időre jár és mekkora a nagyszülői GYED összege?

A nagyszülői GYED a szülőknek járó CSED lejártát követően a gyerek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyerekek 3 éves koráig járhat. A nagyszülői GYED a nagyszülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a.

Hogyan lehet igényelni a nagyszülői GYED-et?

A nagyszülői GYED-et dolgozó nagyszülő esetén a munkáltatónál lehet igényelni. Vállalkozók vagy őstermelők esetében a kormányhivatalhoz kell fordulni. A dokumentum egyébként elérhető a Magyar Államkincstár oldalán. A diplomás GYED nem 2020-as újdonság, de szintén fontos áttekinteni a feltételeit.

Ki kaphat diplomás GYED-et?

Ha a felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos hallgatók, illetve frissdiplomások úgynevezett diplomás GYED-et igényelhetnek. A diplomás GYED elsősorban a nőnek jár, az apák csak speciális esetekben vehetik igénybe.

Tehát a feltételek:

 • a nő nem GYED-re jogosult, például mert nem biztosított, vagy nincs 365 nap biztosítási ideje,
 • a szülés előtti két évben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik államilag elismert felsőoktatási intézményben, magyar nyelvű nappali képzésben,
 • a gyermek a hallgatói jogviszony idején, vagy a megszűnése utáni egy éven belül születik,
 • a gyereket a saját háztartásában neveli,
 • magyar vagy más EGT tagállam állampolgára.
 • a szüléskor rendelkezett magyarországi bejelentett lakcímmel.

A diplomás GYED a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves koráig jár, és már a szülés utáni 169. naptól lehet mellette dolgozni.

A vér szerinti apa akkor lehet jogosult diplomás GYED-re, ha az anyuka meghal, vagy a felsorolt feltételek valamelyikének nem felel meg. Az apának azonban kivétel nélkül minden szempontnak meg kell felelnie.

Mekkora a diplomás GYED összege?

A diplomás GYED összege az alapképzésben részt vett hallgatóknál a minimálbér 70%-a; a mesterképzésben részt vett hallgatóknál a garantált bérminimum 70%-a (ez 2020-ban bruttó 210 600 forint).

Hogyan lehet megigényelni a diplomás GYED-et?

A diplomás GYED-et a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál lehet megigényelni. Ha az édesanya a gyerek születésének napján TB-biztosított, akkor kérelmét a foglalkoztatójához kell benyújtania. A kérelem az “Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon benyújtható be.

Amire még szükség van:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatára,
 • a felsőoktatási intézmény által kiállított “Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez” elnevezésű nyomtatványra,
 • ha az igénylő EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolatára,
 • amennyiben a vér szerinti apa a szülő nő halála miatt igényli az ellátást, mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatára. A szükséges papírokat az Államkincstár oldalán is el lehet érni.

Kapcsolódó cikkek: