Kisgyerek

A szókincs fejlődése

Egy iskolázott gyermek szókincse 30-40 ezer szóból áll. Ez a tekintélyes szókészlet azonban hosszú ideig épül, és az ide vezető úton több fontos állomás is van.
2021. Szeptember 23.
1,5 és 3 éves kor között jön a szókincsrobbanás  Fotó: Getty Images

Lehet, elsőre hihetetlenül hangzik, de a beszéd elsajátítása az anyaméhben elkezdődik. Utódunk már a pocakban begyűjti a kialakult belső fülek segítségével az első beszédélményeket. Ismerkedik az anyanyelv prozódiájával, édesanyja, édesapja hangjával. Ahogy a szívfrekvencia alapú vizsgálatok is bizonyították, később – születés után – ezeket képes megkülönböztetni más nyelvtől, szülei hangját más személyek beszédétől.

Gőgicséléstől az első szavakig

Lássuk, hogy alakul a születés után a szókincs. A beszéd “előszobája” a 3. és 6. hét között jelentkező, aranyos gőgicsélés, majd ezt követi a gagyogás. Az első valódi szavakra azonban még jó pár hónapig várnunk kell – nagyjából 10-15 hónapos korban hagyja el a picik száját az első igazi szó. Hogy pontosan mikor jön el a nagy nap, az egyénileg nagyon változó.

Az első szavak értelemszerűen a baba környezetében élők (szülők, tesók), tárgyak és testrészek közül kerülnek ki. Szófaját tekintve első körben tehát főnevekre számíthatunk, hisz a kézzel fogható tárgyakat a kicsinek könnyebb azonosítani, s így megnevezni is. (Az ige, cselekvés egyelőre megfoghatatlanabb kategória számára.)Az első szavak még máshogy működnek, úgynevezett “szómondatok” (holofrázisok): azaz bár formailag szavak, ám funkciójukat tekintve sokkal inkább mondatok. Ugyanaz a szó más intonációval vagy más gesztussal kísérve más-más jelentést hordoz. (Az “anya” szó például más szituációban és hangsúlyozással jelenthet kérést vagy akár panaszt is.)

A szókincsrobbanás

A szómondatokat 1,5 éves korban leváltják a kétszavas mondatok. A gyerek beszédét ekkor az úgynevezett távirati stílus uralja – vagyis ragok, jelek nélkül használja a szavakat. Leginkább a szavak sorrendje segíti a mondat értelmezését.A kutatások szerint a szótanulás folyamata nagyjából 1,5 éves korig lassabb – 1-3 szót tanulnak a babák hetente. Majd az első 100 szó megtanulása után felgyorsul a szókincs bővülése – 10-20 szóval gazdagodik a szókincsük hetente. Ezt a 1,5 és 3 év között megfigyelhető, látványosan felgyorsult szókészletfejlődést nevezzük szókincsrobbanásnak, vagy más néven szótári robbanásnak.A nyelvvel valló ismerkedés egész folyamatára jellemző, hogy többet értünk, mint amennyit produkálni tudunk. Az aktív (használt) és passzív (értett) szókincs közötti állandó szakadékot jól mutatja a következő pár szám: a 13 hónapos baba 50 szót ért (passzív szókincs), ám ezt a számot használatban majd csak 18 hónapos korban éri el – jellemzően ekkor áll 50 szóból az aktív (használt) szókincs. 18 hósan ehhez képest az 50 aktív szó mellett ott rejlik egy 250 szavas passzív szókincs, azaz 250 szót ért a gyerek.

A “verbális mámor”

A hároméveskor is fontos mérföldkő – az összetett mondatok is megjelennek, a gyerek 3-4 szavas mondatokkal kommunikál. Aktívan használt szókincse eléri a 900-1000 szót, de ennél jóval többet megért – közel 2000-3000 szót.A szakemberek 3-4 éves korra teszik az úgynevezett verbális mámor “jelenséget”, ami azt jelenti, hogy ekkor tájt túlsúlyba kerülnek az igék a gyerekek beszédében.

Mikor van gond?

Már a baba első fél évében is lehetnek olyan jelek, amelyek miatt érdemes szakembert megkeresni. Ilyen lehet az, ha 4-7 hónapos korban nem gügyög a kicsi, 12 hónapos koráig csak pár hangot hallat, úgy tűnik, hogy nevére nem reagál. Fontos, hogy a gyerek 1,5 éves koráig elkezdjen beszélni, és legalább 6-10 szót használjon, a kéréseket megértse.A szókincs kapcsán kétéves kornál emlegetik a szakemberek az úgynevezett kritikus szókincset: ebben a korban minimum 50-70 szót kell használnia a kisgyereknek annak érdekében, hogy a beszéd nyelvtanja is megfelelően tudjon fejlődni. Az említett szókincsméret egy alsó limit, a legtöbb gyermek nagyjából 200 szót használ aktívan 2 évesen. Ha azt tapasztaljuk, hogy a gyerek nem mond ennyi szót, akkor érdemes felvenni a kapcsolatot a védőnővel és a Korai Fejlesztő Központtal.A beszédfejlődésben 3 éves korára odáig kell a gyermeknek eljutnia, hogy lehetőleg kevés nyelvi hibával, érthetően tudjon beszélni. Ha 3 éves kor után észlelünk problémát a kicsi beszéde kapcsán, akkor az illetékes szakszolgálattól, Nevelési Tanácsadótól kérhetünk segítséget.