Kisgyerek

Ne (csak) a bölcsitől, ovitól várjuk a fejlődést

A családnak, az otthoni közegnek van a legfontosabb szerepe a gyermek testi-lelki és mentális fejlődésében. De mivel segíthetünk ebben mi, szülők?
2018. Március 26.
Ne (csak) a bölcsitől, ovitól várjuk a fejlődést

Szülőként sokan hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a nevelési-oktatási intézményekre, mintha ezek lennének gyermekünk fejlődésének legfontosabb színterei. Pedig egy gyermek szocializációjában, fejlődésében az otthoni közegnek és a családnak van elsőbbsége. A kisgyermek elsődleges érzelmi kötődése a családhoz fűződik. Személyiségfejlődésének, képességei kibontakoztatásának feltételeit, harmonikus fejlődésének alapját ez a közeg tudja legmeghatározóbb módon biztosítani. Szerencsés helyzet, ha a szülő ennek tudatában idejét adja, és közösen játszik, foglalkozik gyermekével.

Ugyanilyen fontos az is, hogy biztosítsa a nyugodt, elmélyült játék kialakulását, biztosítsa az ehhez szükséges helyet és életkorának, fejlettségének, érdeklődésének megfelelő motiváló eszközöket, játékhelyzeteket.

Igaz, hogy a bölcsőde és az óvoda nagyon sokat tud tenni a gyermek fejlődéséért, ám azt azért be kell látni, hogy egy nagyobb létszámú csoportban már komoly kihívás az egyéni fejlesztés, az odafigyelés. Az intézmények ráadásul a családi nevelésben adott lehetőségekkel nem élhetnek, ezt nekünk, szülőknek kell megtennünk.

Beszélgessünk!

Nemrégiben gyermekem szülő értekezletén arról beszélt az óvoda fejlesztő pedagógusa, hogy megdöbbentő módon romlott a gyermekek szókincse, kifejező készsége az elmúlt évek során. A 4-5 éves gyermekek a 3 éves korban elsajátított alapszókinccsel kommunikálnak, és szinte csak tőmondatokban beszélnek. Alig hittem a fülemnek, amikor a fejlesztő pedagógus arra kérte a szülőket, hogy spontán módon kezdjenek el végre beszélgetni a gyermekükkel.

Valóban fel kell hívni arra a figyelmet, hogy beszélgessünk egymással? Úgy tűnik, igen! Annál is inkább, mivel a beszéd fejlődésére nagy hatást gyakorol a környezet. A szervi adottságok, a szociális és érzelmi hatások nélkül nem vezetnének a beszéd elsajátításához.

Szükséges a környezet bátorító ösztönzése, az elfogadó, megerősítő, a gyermek igényeire nyitott nyelvi közeg. A gyermek rengeteg dolgot meg akar ismerni. A “mi az, mi ez?” kérdésekkel az ismeretei, szókincse bővül, de csak abban az esetben, ha választ is kap kérdéseire. Ezt követi a második kérdező szakasz, mikor a “miért?” kérdésekkel nem tud betelni. Nagy türelmet igényel ez a fejlődési szakasz a szülőktől, a családtól, hiszen fáradhatatlanok a kisgyerekek a kérdezésben.

Használd a baba fejlődése kalkulátorunkat, hogy nyomon tudd követni kisbabád fejlődését!

A környezete iránt érdeklődő, az összefüggéseket kereső kisgyermek kérdéseire egyszerű, érthető, a kíváncsiságukat kielégítő válaszokat célszerű adni. Fontos, hogy az együttes kommunikáció, a beszédtevékenység örömteli legyen és táplálja a gyermek további beszédkedvét, közlési vágyát.

A gyereknek is lehetőséget kell adnunk, hogy elmondja a napi történéseket, élményeit, hogy megoszthassa örömeit és kudarcait, és az is fontos, hogy meghallgassuk, reagáljunk. Mindemellett lehetőséget kell adnunk neki, hogy minden nap hallhasson életkorának megfelelő mesét, verset, mondókát is tőlünk. Ne feledjük! Az egészséges fejlődés alapja az érzelmi biztonság és a mindennapos mese.

“Játszani is engedd!”

A bölcsődés-óvodás korosztály mindennapjaiban a játéknak és a mozgásnak van a legfontosabb szerepe. A mozgás, a rengeteg játék ad ugyanis lehetőséget számára, hogy tapasztalatokat szerezzen saját magáról és az őt körülvevő világról. Ezek segítségével fejlődik a szókincse és beszéde, ezek fejlesztik a koncentrációját, figyelmét, de a játék és a mozgás segítségével fejlődik emlékezete és finommotorikus mozgása is. Fontos tehát, hogy teret és lehetőséget biztosítsunk mindezekre otthon is!

Nem szabad abban a tévhitben élnünk, hogy a játék felesleges elfoglaltság, elvesztegetett idő, mert ez könnyen arra csábít bennünket, hogy megpróbáljuk a gyerek minden percét “értelmes elfoglaltságokkal” kitölteni. Ne tegyük!

Soha ne tévesszük szem elől, hogy minden játékból tanul valamit a gyerek.

Óvjuk a veleszületett kíváncsiságát!

A gyermekünk fejlődéséért akkor tehetjük a legtöbbet, ha megóvjuk veleszületett természetes kíváncsiságát, spontán tanulási képességét. Ne irányítsuk, tereljük, feladatoztassuk, hanem legyünk mellette, engedjük kérdezni, és elégítsük ki kíváncsiságát. Ahogy Ranschburg Jenő fogalmazott: ne neveljük le gyermekünket arról, hogy kérdéseket tegyen fel.

A gyermek értelmi fejlődéséhez a képességek érésére és tanulási folyamatok együttes hatására is szükség van. A szülő szerepe jelentős ennek a folyamatnak a segítésében. Értő figyelemmel kell szemlélnie a fejlődési folyamatot és biztosítani a szükséges feltételeket.

Kíváncsiságát, érdeklődését vegyük figyelembe! Arra lesz befogadó, az lesz fejlesztő számára, ami érdekli. Nagyon fontos, hogy igénye szerint bekapcsolódhasson hétköznapi tevékenységeinkbe, kreativitását, kifejezőkészségét pedig támogassuk, ösztönözzük.

Ha együtt vagyunk, ne fejleszteni akarjuk, hanem élvezzük egymás társaságát és játsszunk! Ez a legalapvetőbb, legfejlesztőbb aktív tevékenysége.

Ha segítség kell

Előfordulhat, hogy gyermekünknek célzott fejlesztésre is szüksége lehet, ha fejlődése eltér a vele azonos korúakétól. Amennyiben gyermekünk fejlődésével kapcsolatban bizonytalanok vagyunk, keressünk fel korai fejlesztéssel foglalkozó szakembereket, akik komplex segítséget tudnak nyújtani a gyermek kognitív fejlődésével, nevelésével és fejlesztésével kapcsolatban. A korai fejlesztéssel, melyben a család, a szülők is fontos szerepet kapnak, csökkenteni lehet a lemaradást.

Kiemelt szerepet kapnak a gyermekkel foglalkozó nevelési intézmények is. Az eredményes együttműködés az esetleg jelentkező problémák megoldásában, a lemaradások csökkentésében egyénre szabott lehetőséget biztosít. Egy nyitott intézmény képes a gyermekről a szülő számára olyan hasznos információkat, tapasztalatokat adni, melyek az együttes fejlesztést segítik és a kívánt pozitív változást eredményezhetik.

A szülők számára szervezett különböző intézmény fórumok tág lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szülők kérdéseikre választ kaphassanak, betekinthessenek nevelési helyzetek megoldásába, és a szülői kompetenciáik erősödjenek. Érdemes tehát ezekkel a lehetőségekkel élni.

Szakértő: Zagyva Jánosné Fábián Ilona, fejlesztő pedagógus

(Képen: Fisher-Price Tanuló Kutyushugi, Tanuló Kutyus, Színes gyűrűpiramis, Mókás szörnyecske színes labdákkal játékok)

Kapcsolódó cikkeink a gyermek fejlődése témában: