Kisgyerek

Hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika – Vízi terápia a fejlődésért

A HRG a víz jótékony hatásait felhasználva nyújt segítséget olyan gyermekeknek, akiknek mozgás- és beszédfejlődése, pszichomotoros érettsége elmarad társaitól.
2018. Július 10.
Hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika - Vízi terápia a fejlődésért

A hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika (HRG) Lakatos Katalin (PhD) nevéhez köthető, 1994 óta levédetett langyos vízben történő rehabilitációs eljárás, amely hatékonyan egészítheti ki a szárazföldi terápiákat.

A terápia 370 mozgásfeladata 2-3 év alatt tanítható meg a gyermekeknek.

A HRG-terápia szakember jelenlétét, irányítását és segítségét igényli, melyben a terapeuta a feladatokat célzottan választja a gyermek organikus érettségi, idegrendszeri fejlettségi szintjének megfelelően.

Kiknek javasolt a HRG?

Azoknak a gyermekeknek, akik koraszülöttként látták meg a napvilágot, mozgás- vagy beszédfejődésükben megkéstek, hiperaktívak, figyelemzavarral küszködnek, a HRG nagyon jó segítséget nyújthat. Szintén érdemes ezt a módszert kipróbálni iskolaéretlenség, érzelmi-kötődési és beilleszkedési problémák esetén, vagy a részképesség-zavarokkal küszködő és “ügyetlen” gyermekek fejlesztésekor.

A HRG terápiát autizmus, Asperger-szindróma és értelmi akadályozottság esetén is hatékonyan lehet alkalmazni.

A HRG-nek van még egy speciális kádas programja is (az ún. baba HRG), amely koraszülött illetve a fejlődésükben lemaradt 3- 6 hónapos csecsemőknek nyújthat segítséget.

A HRG előnyei

A HRG a víz jótékony közegének és egy speciális gyakorlatsornak a segítségével fejleszti a gyerekeket.

A vízben a gyermek máshogy érzékeli a teret, a közeget, de a hallás, a látás és a bőrérzékelés is megváltozik. A víz felhajtóereje könnyíti a mozgást, de közegellenállása nehezíti, ez pedig olyan lehetőségeket teremt, amiket szárazföldön nem lehet előidézni.

A kellemes, langyos vízben történő terápia elősegíti az izomlazítást, a vízi közeg mozgásra ösztönzi a gyermekeket, és jobb fej- és törzstartást tesz lehetővé, miközben ideális környezet biztosít a légzés számára is. A vízben végzett terápia előnyei között kell megemlíteni, hogy a láb- és a karmunka is egyformán biztosított.

A HRG-t megelőző vizsgálatok

Minden HRG-fejlesztést alapos vizsgálat előz meg. A neuro- és szenzomotoros szemléletű vizsgálatok segítségével feltérképezik a gyermek idegrendszerének érettségét, feltárják a hiányosságokat, és a meglévő készségek-részképességek profilja is kirajzolódik. Ennek alapján tervezik meg a gyermek számára a HRG tréninget, amely tehát az aktuális érettségi szintjéhez igazodik. A HRG-csoportok maximum 4-6 fősek, és összetételüket a gyermekek azonos idegrendszeri érettségi szintje határozza meg.

Így zajlik a HRG-terápia

Maga a terápia a vízhez szoktatással indul, melynek az a célja, hogy a gyermek megszokja az új közeget, az őt körülvevő csoporttársakat, elfogadja oktatóját, és kialakuljon benne az együttműködés képessége. Az első alkalommal az a kifejezett cél, hogy a gyermek biztonságban érezze magát.

A terápia célja a megfelelő idegrendszeri pályák kialakítása és ezeknek a pályáknak a megerősítése. Ezek a normál mozgást alapozzák meg, a kóros mintákat törik meg. Ezt úgy éri el ez a módszer, hogy korrigáltan, nagy ismétlésszámban, megfelelő ritmusban és mozgáspályán a megfelelő mozgássorokat gyakoroltatja.

A HRG-terápia során tehát nem az úszómozgások elsajátítása a cél, hanem olyan vízi gyakorlatok nagy ismétlésszámmal történő elvégzése, amelyek elősegítik a megfelelő mozgásminták elsajátítását.

6 éves kor alatt az énekkel, mondókákkal kísért játékos feladatok dominálnak, mert ezekben megtalálható többek között a ritmus, a koordináció és a szülővel való mélyebb, bensőségesebb közös élmény. Ehhez számtalan eszközt használnak (labdák, karikák, vízi járda, szörfdeszka, úszódeszka, vízi csikó, kötelek stb.). Az eszközök a könnyebb feladatokról a nehezebb feladatokra történő rávezetés előkészítését is segítik.

A későbbi terápiák során az önálló feladatvégzés és az egyszerűbb mozgáselemek kombinációja kerül középpontba, miközben a terhelés is fokozódik.

A foglalkozások kezdetben 30-45 percig tartanak. A terápiás csoportokban a szülők is a medencében tartózkodnak, és aktív részesei a terápiának, ami azt jelenti, hogy a szakember útmutatásait követve együtt végzik gyermekükkel a feladatokat.

A vízi terápiát szárazföldi mozgássor is kiegészíti, amit szakember végez személyre szabottan, és otthon a szülők – egy előzetesen megadott rajzos segítséggel – gyakorolnak a gyermekkel.

A HRG-terápia pozitív hatásai

A HRG-módszer az idegrendszer kéreg alatti szabályzásának normalizálódására van pozitív hatása. A terápia segítségével a mozgás komplex javulása figyelhető meg és ezzel párhuzamosan a figyelem-és feladattartás, a beszéd, a beilleszkedési és gondolkozási folyamatok javulása is észlelhető lesz.

Jó tudni!

Mivel ártani is lehet egy-egy rosszul megtanított majd rosszul bejáratódott mozgásmintával, ezért kifejezetten fontos, hogy megfelelő, képzett szakember végezze a terápiát. Érdemes nevelési tanácsadókban informálódni, vagy a terápia hivatalos oldalán tájékozódni!

Lektorálta: Szűcs-Balázs Zsuzsanna gyógytornász-fizioterapeuta.

Kapcsolódó cikkeink fejlesztés témában: