Gyerek

GYET 2018 – Hogy igényelhető, és mekkora az összege?

A GYET, azaz gyermeknevelési támogatás a nagycsaládos szülőket segíti, tehát azokat, akik legalább 3 gyermeket nevelnek egy háztartásban.
2017. December 26.
GYET 2018 - Hogy igényelhető, és mekkora az összege?

Mikor vagy jogosult a GYET-re?

A támogatás a szülőnek, gyámnak, a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár, és a jogosultság megszűnik abban az esetben, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét és ezzel az egy háztartásban élő gyermekek száma három alá csökken. A támogatásban nem részesülhet az a személy, aki kereső tevékenységet heti 30 órát meghaladóan folytathat, de ha a munkavégzés otthonában történik, akkor nincs efféle időkorlátozás.

Mekkora összeg igényelhető?

A gyermeknevelési támogatás havi azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, attól függetlenül, hány gyermeket nevelnek egy háztartásban. 2018-ban az öregségi nyugdíj összege nem emelkedik a korábbi évekhez képest, ez havi 28.500 forintot jelent. Mivel az ellátás összegéből 10 százalék nyugdíjjárulék kerül levonásra, ezért ténylegesen 26.650 forintot folyósítanak havonta. Nem teljes, hanem töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

Ki nem jogosult GYET-re?

A gyermeknevelési támogatás nem jár annak a személynek, aki

– olyan gyermek után igényli a gyermeknevelési támogatást, akit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el,

– előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti,

– illetve aki rendszeres szociális pénzellátásban részesül, ide nem értve a gyermekgondozást segítő ellátást és gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a járási hivatal által a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére megállapított ápolási díjat.

Hogyan igényelheted meg a támogatást?

A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igény benyújtása a “Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására” című formanyomtatvány kitöltésével történik, mely tartalmazza azt is, milyen iratok másolatát szükséges csatolni a kérelem benyújtásához. A támogatás megállapításáról az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal dönt, a kérelmet ide kell eljuttatni.

Amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak, az ellátás már az igény benyújtásának időpontjától jár. Késedelmes benyújtása esetén visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától számítva igényelhető meg a támogatás.

Kapcsolódó cikkeink családi ellátások témában:

Csecsemőgondozási díj – CSED 2018

Családi pótlék 2018

Ezekre az extra pénzekre számíthatnak 2018-ban a családok