Kisgyerek

Ne fordítsd el a fejed!

Szörnyű, amikor védtelent sújt az erőszak! Magyarországon évente harminc gyermek hal meg bántalmazás miatt, illetve azért, mert szüleik elhanyagolják őket, nem foglalkoznak velük.
2011. Július 04.

A gyermekjóléti szolgálatok a gyerekek körülbelül tíz százalékát tartják nyilván veszélyeztetettként! Szakemberek szerint ott, ahol nagy a szegénység, könnyebben fordulnak elő különböző gyermekbalesetek is. Ezek hátterében is gyakran feltételezhető az elhanyagolás.

A gyermekjóléti szolgálatok adatai szerint 2010-ben fizikai bántalmazástól szenvedett 2391, érzelmi bántalmazástól 4571, szexuális bántalmazástól 240 gyermek. Fizikai elhanyagolás miatt 13 661, érzelmi elhanyagolás miatt pedig 10 339 gyermeket gondoztak.

Tudtad, hogy törvény tiltja a verést?

A gyermekbántalmazás és -elhanyagolás súlyos társadalmi probléma, melynek hatékony kezelését nemzetközi kötelezettségeink és a hazai jogszabályok is megkövetelik. Az ENSZ a gyermekek jogairól szóló egyezményben külön cikkben foglalkozik e kérdéssel. Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága az idén önálló irányelvet fogalmazott meg a tagállamok számára. A magyar Gyermekvédelmi törvény (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény) a világon tizennegyedikként mondta ki a testi fenyítés teljes tilalmát. Eszerint „a gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal –, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak.”

Ne fordítsd el a fejed!

Sok a titokban maradó eset

Az egészségügyi szolgáltatókat a törvény arra kötelezi, hogy értesítsék a gyermekjóléti szolgálatot, ha feltételezhető, hogy a gyermek sérülése vagy betegsége bántalmazás, elhanyagolás következménye, illetve ha a gyermek egészségügyi ellátása során bántalmazására, elhanyagolására utaló körülményről szerez tudomást. A jelzési, jelentési kötelezettség elmulasztása maga is bántalmazó, elhanyagoló magatartást, de legalábbis foglalkozás körében elkövetett gondatlanságot jelent. Azonban hiába adottak a törvényi keretek, a végrehajtás akadozik.

Tisztázzuk a fogalmakat!

A gyermek veszélyeztetése: a gyermek alapvető fizikai és/vagy pszichológiai szükségleteinek tartós elhanyagolása és/vagy a gyermek bántalmazása.

Elhanyagolás: minden olyan mulasztás vagy baj okozása, amely jelentősen árt a gyermek egészségének, vagy lassítja, akadályozza a fejlődését. Fajtái: fizikai, érzelmi, oktatási-nevelési elhanyagolás.

Bántalmazás: ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt – noha tud róla, vagy szemtanúja –, nem akadályozza meg, illetve nem jelenti. Fajtái: fizikai, érzelmi, szexuális bántalmazás.

Az elkövetés helye szerint történhet családon belül és kívül. Kiemelendő az intézményi bántalmazás, a médiaerőszak, az online abúzus (visszaélés, káros következményekkel járó cselekedet) és a kortársbántalmazás.

Sokkoló számok!

Hazánkban évente körülbelül 30 gyermek hal meg bántalmazás vagy elhanyagolás következtében. Egyéves életkor felett külső okokból következik be a legtöbb haláleset, ezen belül a legtöbb gyermek véletlen balesetek következtében hal meg, ezek hátterében sokszor elhanyagolás feltételezhető. A KSH előzetes adatai szerint 2010-ben a gyermekjóléti szolgálatok 191 185 veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván. Az adatok azonban csak a jéghegy csúcsát jelentik, a szakemberek becslései alapján Nyugat-Európában egy feltárt esetre 10, Magyarországon pedig 25 rejtett eset jut!

A bántalmazás sok esetben vezethet a gyermek öngyilkosságához, öngyilkossági kísérletéhez vagy a gyermek eltűnéséhez. 2010-ben 50 fiatalkorú vetett véget az életének Magyarországon, és a becslések szerint tízszer ennyien vannak, akik sikertelen öngyilkossági kísérletet követtek el. Rendőrségi források szerint 2010-ben Magyarországon 7496 gyerek eltűnését regisztrálták, kisebb részük 14 év alatti (összesen 1788-an), a többiek 14 és 18 év közöttiek. A százezer gyermekre jutó bántalmazás, illetve elhanyagolás miatti halálesetek számát tekintve hazánk hátulról a 4. helyet foglalja el azon a listán, ami a legfejlettebb 27 OECD-ország adatait összesíti.

Gyermekbántalmazás minden társadalmi rétegben előfordul, de vannak családi és egyéni rizikófaktorok. A magasabb társadalmi helyzetű családok esetében nem feltétlenül kevesebb a bántalmazás, felfedésük azonban nehezebb, mivel ezek a családok tájékozottabbak, érdekeiket jobban védik.

Nem felejti el másnapra

A bántalmazás/elhanyagolás hosszú távon a gyermek személyiségfejlődésére is kihat. Az utóbbi évek tudományos vizsgálatai igazolták, hogy a kora gyermekkorban elszenvedett bántalmazás/elhanyagolás krónikus stresszreakciót vált ki, mely károsítja a kisgyermek fejlődő idegrendszerét, károsodik a gyermek szellemi, érzelmi és szociális fejlődése. A bántalmazott gyermekek körében felnőttkorban sokkal gyakoribb az öngyilkosság, a pszichés zavarok, a különböző deviáns magatartási formák, a bűnözés, az agresszivitás, a depresszió, az alkoholizmus, a drogozás stb. Egy az Egyesült Államokban végzett vizsgálat szerint a bebörtönzöttek 78 százaléka bántalmazott gyermek volt. Ma már közismert, hogy a történelem néhány rettenetes diktátora is gyermekkorában bántalmazás elszenvedője volt. A szexuálisan bántalmazott gyermekek közül sokan válnak prostituálttá. Nagyon gyakori, hogy a bántalmazott gyermek felnőttkorában bántalmazó társat választ magának, vagy maga is bántalmazó szülővé válik. Ezért igen fontos, hogy megtörjük ezt az ördögi kört.

Új honlap indult

Az Országos Gyermek-egészségügyi Intézet évek óta foglalkozik ezzel a kérdéssel, oktatóanyagok kiadásával, konferenciák szervezésével – ezeket eleinte egészségügyi szakembereknek szánták, majd fokozatosan vonták be a társszakmákat, hiszen ezen a területen is különösen fontos a közös nyelv, a szakmák közti együttműködés.

Az intézet új kezdeményezése egy honlap, amelyet www.gyermekbantalmazas.hu címen indítottak, a „Közös kincsünk a gyermek” nemzeti csecsemő- és gyermek-egészségügyi program keretében, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai és pénzügyi támogatásával, számos társszakma képviselőinek együttműködésével. Állami és civil szervezetek számos országban működtetnek gyermekbántalmazással foglalkozó honlapokat, ezek túlnyomó többsége angol nyelvű. Magyar nyelvű internetes oldal e témában egészen mostanáig nem működött, pedig mind a szakma, mind a lakosság régóta igényelte. A most útjára indított honlap sok hasznos információt kínál külön cél- és korcsoportokra bontva, mind a laikusok, mind a szakemberek számára.

Forrás: OGYEI-ÁNTSZ Kommunikációs Főosztály