Gyerek

Ekkor lesz az az általános iskolai és az óvodai beiratkozás

A jövő héten lesz az általános iskolai beiratkozás, és az óvodai időszaka is ekkor kezdődik.
2024. Április 14.
(Kép forrása: Getty Images)

Az általános iskolákba április 18-19-én lehet beiratkozni, és április 20-tól május 20-ig tart az óvodai beiratkozás; míg az óvodakezdés halasztása április 15-ig kérelmezhető, áll az Oktatási Hivatal tájékoztatásában.

Ahogy írják, minden gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a 3. évét, szeptembertől legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie. A felvételt a szülőnek, gondviselőnek kell kérelmeznie.

A kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények listája és a körzethatárok elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján, az adott településen a beiratkozás módjáról és pontos idejéről pedig az óvoda, illetve az önkormányzat ad tájékoztatást.

Ha az óvodakezdés halasztását kérelmeznék a szülők, azt április 15-éig tehetik meg a területileg illetékes járási hivatalnál. Ha családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja, a gyermek egy évig – annak az évnek augusztus 31-éig, amelyben negyedik évét betölti – menthető fel az óvodai foglalkozások alól, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, írja a hivatal oldala.

A bölcsődék legkésőbb április 15-éig jelzik az Oktatási Hivatalnak, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek – a jogszabályban meghatározott esetben – további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt. Ekkor nincs szükség óvodai beiratkozásra, de javasolt, hogy a szülők egyeztessenek a bölcsődével. Továbbá nem kell beiratkozni akkor sem, ha a gyermek a kötelező óvodai nevelést a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálattal jogviszonyban, korai fejlesztés és gondozás keretében teljesíti.

Minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, tankötelessé válik. A tankötelezettség halasztása kizárólag azok esetében lehetséges, akik számára az Oktatási Hivatal engedélyezte, hogy további egy nevelési évig óvodában maradjanak, vagy akik rendelkeznek a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakvéleménnyel.

Az iskolai beiratkozás a jövő héten lesz: április 18–19-én van lehetőség rá. A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében az adatok a beiratkozás előtt online beküldhetők a KRÉTA rendszerben, ahol a beiratkozással kapcsolatos hasznos tudnivalók is olvashatók itt.

Ha a gyermek óvodakötelezettségét vagy tankötelezettségét Magyarország területén kívül teljesíti, azt a szülőnek be kell jelentenie a hivatalnak – az ehhez használható űrlap elérhető az oldalukon.