Pénztárca

A GYED összege, számítása, igénylése, feltételei

Ki jogosult a gyermekgondozási díjra (GYED)? Hogyan igényelhető meg ez az ellátás és mekkora a GYED összege? Összegyűjtöttük minden fontos információt!
2022. December 14.
anya babával
Mekkora az összege a GYED-nek, ki jogosult rá, és hogyan igényelhető? (A kép forrása: Getty Images)

Ki jogosult a GYED-re?

A gyermekgondozási díj esetében fontos, hogy nem szociális juttatás – biztosítási jogviszonyhoz, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói jogviszonyhoz kötött ellátás. Aki jogosult a CSED-re (csecsemőgondozási díj), az annak a lejárta után – a CSED 168 napig jár – kapja a GYED-et.

GYED-et tehát a csecsemőgondozási díjra is jogosult szülő igényelhet, aki a gyermeket saját háztartásában neveli, és akinek a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át volt biztosított jogviszonya. A 365 napos biztosított jogviszonynak nem kell folyamatosnak lennie.

Az anyán kívül jogosult lehet a GYED-re a gyermeket a saját háztartásában nevelő vér szerinti és az örökbefogadó szülő, a szülővel egy háztartásban élő házastárs, és a gyám is. De GYED-et csak az egyik szülő kaphat.

Fontos az is, hogy a CSED-del ellentétben a GYED folyósítása mellett már munkát is lehet végezni, korlátlan időtartamban. Jogosult a szülő a GYED-re akkor is, ha a gyermek bölcsődébe jár, de csak abban az esetben, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat vagy nappali oktatásban vesz részt.

Meddig jár a GYED?

A GYED a CSED lejártát követő naptól jár a kisgyermek 2 éves koráig. Ha ikergyermekeid vannak, akkor plusz egy évig, tehát a gyermekek 3 éves koráig jár az ellátás.

Mennyi a GYED összege?

A GYED összege a jogosult szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. Ez a GYED maximuma, az a plafonérték, aminél nem kaphatsz többet. Ennek az összege jelenleg bruttó 280 000 forint. Ebből az összegből még lejönnek az adók: 10 százalék nyugdíjjárulék és 15 százalék személyi jövedelemadó-előleg – de érvényesíthető belőle a családi kedvezmény.

A GYED alapja a kapott bruttó bérből számolható ki, egészen pontosan a jogosultság kezdőnapjától visszafele számított 3. hónap utolsó napját megelőző 180 (de legalább 120) napnyi jövedelmedből állapítják meg.

Ha nem volt meg a fent említett 180, de legalább 120 napnyi jövedelmed, de legalább 180 nap folyamatos biztosítási jogviszonyod volt, akkor a legalább 30 napnyi tényleges jövedelmed, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelmed alapján állapítják meg.

A 180 nap jövedelmet csak a jogosultság kezdőnapját megelőző év első napjáig visszamenőleg lehet keresni!

Amennyiben a GYED-et ezek alapján nem lehet kiszámolni, akkor alapként a minimálbér kétszeresével kalkulálnak. Ez alól kivétel, ha a jövedelem kisebb a minimálbér kétszeresénél – ilyenkor a valós bérrel számolnak.

A GYED-et minden hónap 10. napjáig folyósítják.

Hogyan kell igényelni a GYED-et?

A GYED kérelmet a munkáltatóhoz kell benyújtania az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon.

Önfoglalkoztatás (pl. egyéni vállalkozó) esetén az ellátás iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az egészségbiztosítóhoz az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon.

A GYED iránti kérelmet be lehet nyújtani egyidejűleg a CSED iránti kérelemmel is, a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon.

Az egyes nyomtatványokat megtalálod az Államkincstár oldalán.

A gyermekgondozási díjat lehet visszamenőleg is igényelni, az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra.

Jogosultság a diplomás GYED-re

GYED-re jogosultak a felsőoktatásban tanulók is, ezt nevezik diplomás GYED-nek. Ehhez a gyermek születése előtti két évben szükséges, hogy legyen legalább 260 naptári napi aktív hallgatói jogviszonyuk. Abban az esetben, ha az ellátásra jogosult szülő a gyermek születését követő 169. napot megelőzően bármilyen keresőtevékenységet folytat, nem jár számára diplomás GYED.

A diplomás GYED a gyermek 2 éves koráig jár.

A diplomás GYED összege és igénylése

A diplomás GYED összege az alapján alakul, hogy alapképzésen vagy mesterképzésen tanulsz-e. A felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a diplomás GYED összege a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (ez jelenleg 200 000 forint) 70 százaléka. A mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a diplomás GYED összege a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (ez jelenleg 260 000 forint) 70 százaléka.

Ha a baba születésekor nincs állásod, a diplomás GYED-et az „Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatod a terüeltileg illetékes egészségbiztosítónál. Ehhez mellékelned kell a baba anyakönyvi kivonatát, és a felsőfokú intézmény által kiállított “Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez” nyomtatványt.

Ha a baba születésekor már van állásod, akkor a hallgatói jogviszony alapján igényelt GYED kérelmét a munkáltatódnál kell benyújtani.

Jogosultság a nagyszülői GYED-re

Lehetőség van arra is, hogy GYED-re a még dolgozó nagyszülő menjen, ezt nevezik nagyszülői GYED-nek.

Ehhez teljesülnie kell annak, hogy a GYED-re alapjogosult szülő a gyermeket saját háztartásában neveli, ahonnan a gyermek csak átmeneti, napközbeni időszakra kerül a nagyszülőhöz. Továbbá a gyermekkel egy háztartásban élő mindkét szülőnek, illetve egyedülálló alapjogosult esetén az alapjogosult szülőnek biztosítási jogviszony alapján keresőtevékenységet kell végeznie.

A nagyszülőnek a gyermek születését megelőző évben legalább 365 napon át biztosítottnak kell lennie. A szülőknek pedig írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy egyetértenek a nagyszülő általi GYED igényléssel.

Nem jár nagyszülői GYED abban az esetben, ha a nagyszülő keresőtevékenységet folytat (otthon végezhet keresőtevékenységet), és akkor sem, ha a gyermek bölcsődébe jár.

A nagyszülői GYED a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyerekek 3 éves koráig jár.

A nagyszülői GYED összege és igénylése

A nagyszülői GYED összegét a nagyszülő naptári napi jövedelme alapján kalkulálják. A nagyszülői GYED összege a naptári napi jövedelem 70 százaléka, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70 százaléka. Ebből az összegből még kerül levonásra adó.

A nagyszülői GYED-et az „Igénybejelentés nagyszülői gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon lehet megigényelni, amit a munkáltatójához kell benyújtani.

Forrás és további információ: egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu

Nyomtatványok: egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu

Forrás: Gyerekszoba.hu