Baba

Anyasági támogatás 2016

Az anyasági támogatás egy egyszeri, nem biztosítási jogviszonyhoz kötött juttatás. Igényelheti az a szülő nő, aki terhessége alatt legalább négyszer - koraszüléskor pedig legalább egyszer - terhesgondozáson vett részt.
2015. December 25.

Fontos elmondani, hogy az anyasági támogatás abban az esetben is jár, ha a kicsi halva született.

Ki jogosult az anyasági támogatásra?

Ha a támogatásra jogosult nő az anyasági felvétele előtt elhalálozik, akkor az anyasági támogatás az édesanyával egy háztartásban élő apának jár, ha ő nincs, akkor annak a személynek, aki a gyerek gondozását ellátja.

Lényeges tény az is, hogy az anyán kívül jogosult anyaságira az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték, továbbá a gyám, ha a csöppség a születését követően hat hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül.

Az anyasági támogatás intézése

Az anyasági esetében nagyon oda kell figyelni a határidő betartására, mert könnyen pórul járhat az, aki a sokáig halogatja az igénylést. Az ellátásra vonatkozó kérelmet ugyanis a baba születését követő hat hónapon belül be kell nyújtani, a határidő elmulasztása esetén a támogatás sajnos nem jár. A kérelem letölthető az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság weboldaláról.

A kérelemhez csatolni kell – az adott helyzetnek, szituációnak megfelelően:

 • A terhesgondozást végző védőnő vagy orvos által kiadott igazolás másolatát arról, hogy a gyermeket megszülő nő a szabályoknak, irányelveknek megfelelő szükséges alkalom számban részt vett a terhesgondozáson. Amennyiben az anya hitelesen igazolni tudja, hogy a terhesség alatt legalább öt hónapig egybefüggően külföldön volt, a terhesgondozást végző védőnő igazolását nem kell csatolnia.
 • Személyi azonosításához szükséges iratot (személyi igazolványt, vagy érvényes kártyás jogsit, esetleg útlevelet).
 • Külföldi állampolgárnál érvényes bevándorlási, letelepedési engedélyt, az itt tartózkodásra jogosító egyéb iratot, EU Kék kártyát.
 • Halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat másolatát.
 • Örökbefogadáskor az örökbefogadást engedélyező jogerős határozat másolatát.
 • Gyámságnál a jogerős gyámrendelő határozat másolatát.
 • Ha az anya a támogatás felvételét megelőzően elhalálozott, az édesanya halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.
 • A gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozat másolatát.
 • A családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodás megszüntetéséről szóló gyámhatósági határozat másolatát.
 • A kitöltött és aláírt formanyomtatvánnyal a bejelentett lakhely, tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy a kormányablaknál kell intézni az anyasági támogatást.

  Ha az anyasági támogatást igénylő munkahelyén működik kifizetőhely, a kérelmet ott kell benyújtani. A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton.

  Az anyasági támogatás iránti kérelmet az igényelbíráló szerv a kérelem megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül elbírálja, ha megállapítja a jogosultságot, az anyasági támogatást a számlára utalja vagy kifizetési utalványon kiutalja az igénylőnek.

  Az anyasági támogatás összege 2016-ban

  A támogatás – gyermekenkénti – összege 2016-ban is 64.125 Ft (ugyanannyi, mint 2015-ben volt), ikergyermekek esetén pedig 85.550 Ft (tehát nem kétszerese az egy gyermek után járó összegnek).

  További támogatások 2016-ban:

 • Csecsemőgondozási díj – CSED 2016
 • Gyermekgondozási díj – GYED 2016
 • Gyermekgondozási segély (GYES) 2016
 • Gyermeknevelési támogatás – GYET 2016
 • Családi pótlék 2016
 • Családi adókedvezmény 2016