Gyerek

Gyermekgondozási segély (GYES) 2016

A leggyakoribb kérdések és válaszok a GYES kapcsán: mennyi jelenleg a GYES, kinek jár, lehet-e dolgozni mellette?
2016. Január 11.

Kinek jár a gyermekgondozási segély?

 • A szülő (örökbe fogadó szülő, házastárs), a kiskorú szülő (ha gyermekének nincs gyámja), továbbá a gyám (kivéve, ha nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony keretén belül neveli nem saját gyermekét) a gyermek 3. életévének betöltéséig. Ikergyermekek esetén a segély a tankötelessé válás évének végéig jár, a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekeknél pedig tizedik életév betöltéséig.
 • A nagyszülő is jogosult lehet a gyermekgondozási segélyre, ha a gyermek az első életévét betöltötte, és gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, emellett a gyermek szülei a GYES-ről lemondanak, és a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek, aki után gyermekgondozási segélyt kap. A nagyszülő részére a GYES akkor jár, ha ő maga megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek, és ezek a jogosultsági feltételek fennállnak a szülő esetében is.
 • A rehabilitációs ellátásban részesülő személyek szintén kérhetik a gyermekgondozási segély megállapítását.
 • A gyermekgondozási segély összege

  A gyermekgondozási segély havi összege ugyanannyi, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (jelenleg 28.500 Ft). Ikergyermekek esetén a GYES ezen összeg 200 százaléka, 3 gyermek esetén 300, 4 gyermek esetén 400, 5 gyermek esetén 500, 6 gyermek esetén 600 százaléka. Ha töredékhónap van, akkor a havi összeg harmincad része jár egy naptári napra.

  A gyermekgondozási segély legfeljebb két gyermek után jár. Számításánál az ikergyermekeket egy gyermekként kell figyelembe venni, ezért így a később született gyermek után is megállapítható a gyermekgondozási segély.

  A GYES tovább folyósítható abban az esetben is, ha újabb gyermek születik a családba. Fontos kiemelni, hogy a közös háztartásban élő gyermek után a gyermekgondozási ellátásokat bármelyik szülő igénybe veheti.

  Lehet-e dolgozni GYES mellett?

  A gyermekgondozási segélyben részesülő szülő, gyám a gyermek 6 hónapos kora után korlátozás nélkül dolgozhat, a nagyszülő viszont kereső tevékenységet csak a gyermek hároméves kora után, heti maximum harminc órában folytathat (illetve időkorlátozás nélkül, amennyiben a munka elvégzése otthon történik). A munkavállaló legalább tizenöt nappal korábban, írásban köteles bejelenteni a fizetés nélküli szabadság igénybevételét.

  A gyermekgondozási segély akkor is jár, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, abban az esetben, ha a szülő közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, vagy nappali tagozatos hallgató, illetve ha a napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek elmúlt egy éves (nagyszülő esetén elmúlt három éves). Nem minősül szociális intézményi elhelyezésnek a gyermek habilitációs, rehabilitációs célú foglalkoztatását nyújtó, napközbeni intézményi elhelyezése.

  Ápolási díj és gyermekgondozási segély

  A gyermekgondozási segély folyósítása mellett lehetőség van a részösszegű ápolási díj igénylésére, ha fokozott ápolást igényel az ápolásra szoruló gyermek és emelt összegű ápolási díjat, vagy kiemelt ápolási díjat lehet megállapítani utána.

  A fokozott ápolást igénylő személy után járó ápolási díj mértéke azonos a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg (jelenleg 29.500,- Ft) 150%-val (44 250 Ft), a kiemelt ápolási díj 180%-val (53 100 Ft). A GYES-ben részesülő személy ápolási díjként részösszegben az ápolási díj és a gyermekgondozási segély összege közötti különbözetet kaphatja meg.

  Kapcsolódó cikkeink:

 • Gyermekgondozási díj – GYED 2016
 • Családi pótlék 2016
 • Gyermeknevelési támogatás – GYET 2016
 • Anyasági támogatás 2016
 • Családi ellátások és támogatások: mit hol kell igényelni?
 • Csecsemőgondozási díj – CSED 2016